Dammfri

Dammfri, som är beläget mellan Mellanheden och Kronborg, är en lugn stadsdel mitt i en attraktiv del av Malmö. Trots att området ligger mellan flera vältrafikerade vägar är det betydligt stillsammare på de mindre genomfartsvägarna som korsar Dammfri.

Våra tegelklädda tre- och fyravåningshus är byggda under början av 1950-talet. Många av lägenheterna har balkonger som vetter mot de gemensamma innergårdarna. Våra lägenheter i Dammfri är allt från små ettor till stora etagelägenheter. Flera tidstypiska detaljer finns bevarade på husen, som vinklade balkonger, dekorativa fönster, burspråk och entrédörrar i originalutförande. På många av innergårdarna finns lekplatser och sittbänkar, samt gott om gräsmattor, träd och buskar.

I kvarteret Dammfri 2, mellan Köpenhamnsvägen och Korsörvägen, ligger våra ljusa och nybyggda så kallade stadsvillor. I hörnet Köpenhamnsvägen/Mariedalsvägen finns vårt seniorboende. Huset tilldelades Malmö stads stadsbyggnadspris 1984, för värdefullt tillskott i stadsmiljön.

I Dammfri är det tryggt att röra sig och cykla. I området finns några mindre servicebutiker och längs de större gatorna runt området finns det gott om service i form av restauranger och butiker.

Våra hus i Dammfri har byggts mellan 1951 och 1953, samt i början av 1980-talet och 2000-talet.Arkitekter är bland andra Gunnar Lindman, Gabriel Winge, Nils Einar Eriksson, Erik Ragndal , Edvin Engström samt Sten Samuelsson och Bertil Öhrström, Sweco FFNS Arkitekter.

Ladda upp en bild

Ladda upp en bild

Ladda upp en bild

Här kan du ladda upp dina egna bilder tagna i något av MKB:s bostadsområden eller på en fastighet.

Lediga lägenheter

Det finns inga lediga lägenheter i området just nu.

Lediga parkeringsplatser

Det finns 2 lediga bilplatser i området.

Se vilka parkeringsplatser som är lediga