Hoppa till innehåll

Organisation

MKB Fastighets AB, som är helägt av Malmö stad, har en marknadsandel på 32 procent av hyresrättsmarknaden i Malmö. En sjättedel av Malmöborna bor i MKBs fastigheter. Med drygt 24 500 lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler är MKB det största fastighetsbolaget i Malmö.

Styrelsen på MKB är politiskt tillsatt. Styrelsen utser VD, som utser bolagets ledningsgrupp.

Generella ägardirektiv (PDF-dokument, 107 kB)
Särskilda ägardirektiv (PDF-dokument, 87 kB)

Organisationsnummer: 556049-1432

Ledningsgrupp

Styrelsen utser VD, som utser bolagets ledningsgrupp.

MKBs ledningsgrupp

Ledningsgrupp

VD Marie Thelander Dellhag
Förvaltningschef Mats Nilsson
HR-chef Karin Svensson
tf Nyproduktionschef, Christina Lundby
CFO/Finanschef, Ann-Kristin Katalinic
Affärsutvecklingschef, Gunnar Östenson
tf Fastighetsutvecklingschef, Markus Nilsson
Chef stab, Ulf Nilsson

Foton Ledningsgrupp MKB Fastighets AB

Kontakta oss via e-post fornamn.efternamn@mkbfastighet.se

Styrelse

Styrelsen sammanträder normalt sju till tio gånger per år.

MKBs styrelse

Styrelse

Lars-Erik Lövdén (S) ordförande
Emil Eriksson (M) vice ordförande
Björn Gudmundsson (S) ledamot
Morgan Svensson (V) ledamot
Anja Sonesson (M) ledamot
Anders Olin (SD) ledamot
Sara Mellander (S) ledamot
Bajram Maloku (S) suppleant
Heinz Wellershaus (C) suppleant
Margareta Wallenstein-Axelsson (S) suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Jennie Hofvander, Vision
Jan Jörlund, Fastighetsanställdas förbund
Rita Thomée, Vision
Timo Närhi, Fastighetsanställdas förbund

Arbetstagarrepresentanterna deltar i sammanträdena och har yttranderätt, men deltar ej i beslut.

Affärsplan

I vår affärsplan redogör vi för bolagets långsiktiga riktlinjer och konkreta verksamhetsmål. Vi beskriver också hur vår om – och invärld ser ut och vilka förutsättningar det ger oss.

Vi är ett HBTQ-certifierat bolag

MKB ska erbjuda bostäder till alla som vill bo i Malmö. Vi vill vara inkluderande och passionerade medarbetare. Som ett led i detta arbete valde vi att HBTQ-certifiera oss med RFSL. Vi blev under årsskiftet 2016/2017 det första HBTQ-certifierade bostadsbolaget i Sverige.