Avfall

Vårt ansvar och ambition

Vi att du ska ha möjlighet att källsortera så många avfallsslag som möjligt. MKB:s kontor sorterar sitt avfall och vid byggprojekt och rivning arbetar vi för att nå största möjliga återanvändning och materialåtervinning.

Lätt att sortera rätt

Källsorteringsguide. (PDF-dokument, 13,8 MB). Läs mer om hur du gör med:

Ditt ansvar

Vi behöver din hjälp! Att sortera ditt avfall och slänga det på rätt plats kan kännas krångligt. Men det gör faktiskt skillnad!

Om alla i Sverige lämnar in sina kapsyler till återvinning, räcker stålet till 2 200 nya personbilar. Varje år!

  • Ett kilo hårda plastförpackningar kan bli 84 blomkrukor av återvunnen plast.
  • Om alla förpackningar av aluminium och stål skulle återvinnas skulle mängden energin som sparas bli så stor att den kan värma upp 13 900 småhus per år – det är mer än hela Vellinge kommun!
  • En enda dagstidning som återvinns sparar energi tillräckligt för att koka 38 koppar kaffe. (Källa: FTI, 2018).

Miljöbästa sopan är naturligtvis den som aldrig uppstår. Spara båda pengar och miljö genom att dela och låna istället för att köpa eget.

Tillval

Vill du ha en diskmaskin, tvättmaskin eller spis med varmluftsugn kan det gå att välja till. Kontakta din fastighetsutvecklare.

stambyte