El

Din elanvändning består av två delar; en fast abonnemangskostnad och en rörlig kostnad som beror på hur mycket el du använder.

I merparten av MKBs bostäder betalar du en abonnemangsavgift direkt till nätägaren Eon. När du skrivit kontrakt med oss skickar vi information till Eon om att du ska flytta in. Någon tid efter inflyttning får du ett brev från Eon med bland annat ditt områdes-ID och anläggnings-ID. Dessa uppgifter gör att du kan välja en annan elleverantör än Eon, men nätavgiften betalas fortsatt till dem.

I vissa fastigheter finns istället ett gemensamt elabonnemang och individuell mätning och debitering av el (IMD-el). Det innebär att du inte har något avtal med nätägaren Eon, utan delar ditt abonnemang med dina grannar och MKB, vilket är kostnadseffektivt. Du betalar din fasta månadsavgift och kostnaden för den el du använder direkt via din hyresavi och behöver inte sluta avtal med något elhandelsbolag. Du hittar mer information om vad detta innebär här: IMD-el informationsblad (Word-dokument, 33 kB).

Du vet väl att MKB bara köper el från vind och solkraft? Du som har IMD-el har därför automatiskt 100 procent förnybar el. Läs mer om vårt klimatarbete här.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Antal röster

3 positiva röster och 16 negativa röster.