Lägenhetsunderhåll

Med lägenhetsunderhåll menas målning/tapetsering av väggar, slipning av golv, byte av golvmattor och vitvaror.

Din lägenhet finns i ett av två system för underhåll:

  1. Periodiskt underhåll/underhållshyra i alla lägenheter uthyrda efter den 1 september 2015, studentbostäder och lägenheter vi köpt av annan fastighetsägare.
  2. Valfritt lägenhetsunderhåll.

Kontakta kundtjänst för att få veta vilket system din lägenhet omfattas av.

Periodiskt underhåll

Du har rätt till underhåll med vissa tidsintervaller, fråga vid visningstillfället eller ta kontakt med din lägenhetsutvecklare för att få veta tidsintervallerna för just din lägenhet.

Lägenhetsutvecklaren gör underhållsplaner och bedömningar av hus och lägenheter, tillsammans med hen kommer du fram till rätt åtgärder där du bor. Du behöver inte flytta när arbetet pågår utan arbetet sker när du bor i lägenheten. Generella tidsintervaller för underhåll är att du vart 12:e år har rätt att få utfört målning/tapetsering av väggar och tak samt vart 20:e år har rätt att få bytt golvmattor eller slipning av parkett och utbyte av vitvaror i kök.

Valfritt lägenhetsunderhåll

Du som bor i en lägenhet med valfritt lägenhetsunderhåll kommer fram till 2019-12-31 fortsatt kunna beställa valfria underhållsåtgärder.

Byta system

Du som har valfritt lägenhetsunderhåll men vill gå över till underhållshyra får ett påslag på din hyra med cirka 6,85 %. Kontakta lägenhetsutvecklaren på ditt område, du kommer i kontakt med hen via kundtjänst 040-31 33 00. När du väljer att gå över till underhållshyra så besöker vi dig för att gå igenom vilket underhåll som kommer att göras och vilka valmöjligheter du har. Åtgärderna och hyrespåslaget utförs alltid inom 6 månader.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Antal röster

62 positiva röster och 92 negativa röster.