Legionella

Legionella eller legionärssjuka som den också kallas är en sjukdom som orsakas av bakterier som finns naturligt i vattnet.

Bakterierna trivs bäst i stillastående vatten som är runt 40 grader. Därför är varmvatten i rören varmare än så, då dör bakterierna.

Minska risken

Om du varit borta från lägenheten en längre tid som t ex vid semester, och därmed inte använt duschen, så kan spola några minuter innan du använder den, så att avsvalnat vatten spolas ut.

Märker du att vattnet är kallare än normalt, gör en felanmälan hos din husvärd.

Smitta

Människor kan smittas genom vattendimma, inte genom att dricka vatten. Det är lättare att smittas om man är sjuk och svag. Oftast smittas endast en person i ett hus eller hushåll, den som andades in vattenångorna.

aktuellt

Legionellabakterier har påträffats på Köpenhamnsvägen 24B den 15 december 2016. Åtgärder är vidtagna. För mer information kontakta husvärd Patrik Askelund 040 31 33 00.