Legionella

Legionella eller legionärssjuka som den också kallas är en sjukdom som orsakas av bakterier som finns naturligt i vattnet. Om legionellabakterier upptäcks i våra fastigheter arbetar vi strukturerat efter väl beprövade rutiner.

Bakterierna trivs bäst i stillastående vatten som är runt 40 grader. Därför är varmvatten i rören varmare än så, då dör bakterierna.

Minska risken

Om du varit borta från lägenheten en längre tid som t ex vid semester, och därmed inte använt duschen, så kan du spola några minuter innan du använder den, så att avsvalnat vatten spolas ut.

Märker du att vattnet är kallare än normalt, gör en felanmälan hos din husvärd.

Smitta

Människor kan smittas genom vattendimma, inte genom att dricka vatten. Det är lättare att smittas om man är sjuk och svag. Oftast smittas endast en person i ett hus eller hushåll, den som andades in vattenångorna.

aktuellt

2020-04-01

Just nu har vi ett konstaterat fall av legionella på Stensjögatan 18.

Alla berörda har fått information. MKB har vidtagit alla lämpliga åtgärder. Vi återkommer med information när vi vet mer.