Fakta om varmvattendebitering

Vad som händer före och efter vi börjar med individuell varmvattendebitering.

Installation av mätare

Görs antingen i samband med stambyte eller införande av individuell varmvattendebitering.

Dialog med Hyresgästföreningen

Övergången till individuell varmvattendebitering sker i dialog med hyresgästföreningen och förhandlas sedan område för område, eller fastighet för fastighet.

Alla förändringar av hyra och hyresvillkor regleras i en förhandlingsordning som är tecknad mellan MKB och Hyresgästföreningen. I ditt hyresavtal framgår det sedan att du binder dig vid att följa de överenskommelser som tecknas mellan MKB och hyresgästföreningen.

Information till dig

Efter genomförd förhandling med Hyresgästföreningen får du veta vad vi kommit överrens om i ett brev med information om individuell varmvattendebitering.

3 månaders inkörningsperiod

Under 3 månader provdebiterar vi alla berörda hyresgäster för att man ska få en uppfattning om hur mycket man förbrukar och hur detta skulle påverka hyresavin.

Sänkning av grundhyran

Från den månaden då vi börjar med individuell varmvattendebitering hos dig så kommer din grundhyra att sänkas.

Påslag av varmvattenförbrukning på hyresavin

Från den månaden då vi börjar med individuell varmvattendebitering hos dig så betalar du varje månad för den mängd varmvatten som förbrukats i din lägenhet. Eftersom du betalar hyran i förskott och vattnet efter förbrukning så kommer din förbrukning för mars månad att komma med hyresavin för maj månad som skickas ut i april.

Exempel Augustenborg

Ett område där vi i ett befintligt bostadsbestånd gick över till individuell varmvattendebitering var på 90 lägenheter på Augustenborg. 6 månader efter vi infört individuell varmvattendebitering där, visar det sig att 63 % av hyresgästerna fått en lägre boendekostnad jämfört med tidigare.

Hyresavdragen är beräknade utifrån snittförbrukningen i Malmö och har gjorts av MKB och Hyresgästföreningen gemensamt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Antal röster

14 positiva röster och 38 negativa röster.

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+