Uppsägningstid

Din uppsägningstid är 3 hela månader som börjar vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit till MKB.

Exempel: du säger upp lägenheten den 15 november, då börjar uppsägningstiden 1 december och är till och med den siste februari.

Undantag

Studenter i studentlägenhet

Bor du i studentlägenhet har du 1 hel kalendermånads uppsägning förutom vid juli/augusti och augusti/september då det är 3 månader.

Flytt inom MKB

Uppsägningstiden om du flyttar inom MKB är 2 hela kalendermånaders uppsägning om du inte sagt upp din nuvarande lägenhet innan du tecknat avtal för en ny (då är det 3). Innan en intern omflyttning kan ske måste din nuvarande lägenhet besiktigas och du måste ha goda boendereferenser.

Exempel 1: Om du tecknat avtal för en ny MKB lägenhet den 23 april och säger upp den MKB lägenhet du bor i den 25 april har du 2 hela månaders uppsägning, det vill säga hela maj, hela juni.

Exempel 1: Om du säger upp din MKB lägenhet den 23 april och tecknar avtal för en ny MKB lägenhet den 5 maj då har du 3 hela månaders uppsägning, det vill säga hela maj, hela juni, hela juli.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Antal röster

5 positiva röster och 9 negativa röster.

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+

Mer att säga upp

Glöm inte att:

  • göra adressändring.
  • säga upp/flytta bredband.
  • säga upp/flytta kabel-TV.
  • avsluta ditt elavtal.
  • teckna elavtal på din nya adress.
  • säga upp/flytta fast telefonabonnemang.

Kundtjänst online

Ställ din fråga i vår forum.
Läs vanliga frågor och svar.