Lägenhetsbyte

Vill du byta lägenhet med någon så måste bytet godkännas av oss. Du behöver goda skäl för bytet och den du byter med måste ha goda boendereferenser och uppfylla våra krav.

Direktbyte

Vill du byta din lägenhet och själv har hittat någon att byta med så måste bytet godkännas av oss.

Ansökan om lägenhetsbyte, 2 parter (Word-mall, 50 kB)
Ansökan om lägenhetsbyte, flera parter (Word-dokument, 60 kB)

Du behöver skäl för bytet

 • Ändrade familjeförhållande
 • Väsentligt ändrade ekonomiska förhållande- önskemål om lägre hyra
 • Ändrade förhållande pga av arbetsplatsens - eller studiernas läge
 • Väsentligt förbättrad bostadsstandard

Bytet ska inte innebära en olägenhet för hyresvärden

Det betyder att den du vill byta med måste uppfylla våra krav, ha goda boendereferenser och godkännas av oss.

Vi behöver godkänna den nya kunden

Den du vill byta med måste uppfylla följande krav om den nya lägenheten är dyrare eller om den nya kunden inte är kund hos MKB sedan tidigare:

 1. Godkända beaktansvärda skäl för bytet (det måste alltså både du och den du vill byta med ha).
 2. Inkomst efter skatt ska motsvara 1,5 gånger månadshyran.
  Exempel: en hyra på 6 400 kr/månad kräver en inkomst på 9 600 kr/månad efter skatt.
 3. Inga hyresskulder.
 4. Ett skuldsaldo på maximalt 5 000 kronor.
 5. Maximalt två betalningsanmärkningar under de senaste 12 månaderna.
 6. Antalet boende i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens yta och planlösning (gäller både dig som ska byta till något inom MKB och den du vill byta med).

Du som söker billigare lägenhet och är kund hos MKB idag ska uppfylla följande krav:

 1. Godkända beaktansvärda skäl för bytet.
 2. Maximalt två betalningsanmärkningar under de senaste 12 månaderna.
 3. Antalet boende i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens yta och planlösning.

Handläggningstid

Handläggningstiden är minst 8 veckor förutsatt att ansökan är komplett. Vad som ska med står i blanketten:

Ansökan om lägenhetsbyte, 2 parter (Word-mall, 50 kB)
Ansökan om lägenhetsbyte, flera parter (Word-dokument, 60 kB)

Är ansökan inte komplett kontaktar vi dig så att du kan komplettera dina uppgifter. Efter handläggningstiden får du besked om godkännande eller avslag. Vid byte med annan fastighetsägare kan handläggningstiden vara längre beroende på hur deras rutiner är.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Antal röster

53 positiva röster och 24 negativa röster.

Lagtext

Hur hyreslägenheter får bytas står det om i hyreslagen.

länkar

Det finns många webbsidor där du kan hitta andra som vill byta lägenhet, till exempel:

http://www.lgh.se/  
http://bytbostad.se/ 
http://www.bostadsbytaren.se/
http://lossa.se 

Kundtjänst online

Ställ din fråga i vår forum.
Läs vanliga frågor och svar.