Det här hittar du i Ekostaden Augustenborg

Ekostaden Augustenborg är MKBs testbedd för miljöinnovationer.

Augustenborg är MKBs första bostadsområde och färdigställdes 1952. Då ansågs området mycket modernt (PDF-dokument, 10,7 MB). I slutet av 1990-talet var det dags för en upprusning av området. Ekostaden Augustenborg har sedan dess fungerat som en testbed för miljöinnovationer i Malmö. Läs mer om detta här (PDF-dokument, 3,9 MB) (in English (PDF-dokument, 3,8 MB)). Se filmen om Ekostaden Augustenborg. 2010 fick Malmö FNs utmärkelse World Habitat Award för insatserna för urban hållbarhet i Ekostaden Augustenborg.

Ekostadskartan presenterar allt du kan se och göra i Augustenborg. För studiebesök till Ekostaden Augstenborg hänvisas i första hand till Scandinavian Green Roof Institute.

Öppet dagvattensystem: Alla som besöker Ekostaden Augustenborg kan njuta av dess unika miljö och de många vackra dammarna och kanalerna. Vad man kanske inte vet är att vattensamlingarna inte bara är trevliga att titta på utan att de också gör nytta. Minst 70 % av allt regnvatten samlas där istället för att belasta kommunens dagvattensystem. Vatten som sedan avdunstar eller renas och infiltreras i grönytorna. En ekosystemtjänst som avlastar vattenreningsverket och är så enkelt att man nästan inte tänker på det! Mer information hittar du här. (PDF-dokument, 1,9 MB) (in English (PDF-dokument, 1,7 MB))

Tvättstuga 2.0: Här tvättar du med extremt energisnåla maskiner och miljövänliga tvättmedel som automatdoseras. Med IT-lösningar kan du enkelt boka maskiner individuellt på flexibla tider, något som ger fler möjlighet att tvätta när de vill och kan. Du har dessutom alltid möjlighet till en aktuttvätt. Tvättvattnet renas biologiskt med Alnarp Clear Waters teknik och kan därefter förenas med dagvatten i Ekostadens öppna dagvattensystem. Detta är ett koncept som tagits fram i Ekostaden och som kommit att tjäna som modell för hur MKB bygger tvättstugor i många andra nyproduktionsprojekt. Mer information hittar du här. (PDF-dokument, 749 kB).

Biodiversitet: I Augustenborg har vi lång erfarenhet av att arbeta med gröna tak. Här hittar du främst gröna tak som domineras av torktålig sedum men i Ekostaden arbetar vid dessutom för att utveckla och testa nya typer av gröna tak. Till exempel är det gröna taket på affärslokalerna vid Augustenborgstorget gjorda av bland annat hampa, tegelkross och biokol. Växterna på detta tak består främst av blommande, inhemska örter. Miljöhuset i Greenhouse har ett tak med av torrängsvegetation. Även takterrasen på Greenhouse är ett grönt tak, som används både för odling och samvaro för de boende. Skötselplanen i Augustenborg har reviderats för att skapa bättre förutsättningar för djurlivet i området; Lövhögar lämnas kvar, vissa gräsområden klipps inte, gödsel används sparsamt och död ved lämnas kvar i området. Små saker som kan göra stor skillnad!

Avfallshantering och källsortering: I Augustenborg finns 14 miljöhus där boende kan sortera sitt avfall i olika fraktioner; glasförpackningar (färgade och ofärgade), pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, tidningar, matavfall (i papperspåsar för biogasproduktion), farligt avfall, elavfall, lysrör, glödlampor, lågenergilampor, batterier samt fett/frityroljor. Miljöeffekterna av utsorteirngen har studerats och resultaten sammanfattas här (PDF-dokument, 3,3 MB) (in English (PDF-dokument, 4 MB)).

Greenhouse kan du läsa mer om här.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Antal röster

0 positiva röster och 0 negativa röster.

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+

Tänk på detta

När du odlar i din lägenhet:

  • Skydda golvet med ett fat eller liknande, ställ inte krukan direkt på golvet.
  • Du får inte göra hål eller borra i fasaden, det gäller väggar och tak på din balkong eller uteplats.
  • Ta hänsyn till din granne undertill när du vattnar så det inte rinner ner på balkongen under.
  • Blomsterlådor och krukor som hängs på balkongen ska hängas på insidan så de inte riskerar att blåsa ner och skada någon.

Kundtjänst online

Ställ din fråga i vår forum.
Läs vanliga frågor och svar.