Norra Sorgenfri

De norra delarna av Sorgenfri gör en spännande resa från rå industristad till ett nytt modernt bostadsområde. Här finns idag kulturhistoriskt intressanta byggnader som alla är en viktig del av Malmös utveckling. Dessa ska bevaras och restaureras så att industrihistorian integreras i det nya områdets identitet.

Det ska bli totalt 800 bostäder av blandad karaktär inom det stora området Spårvägen varav MKB idag står för två kvarter med totalt 106 lägenheter. Det ska också skapas goda möjligheter till rekreation och odling och ges plats för kulturverksamheter i de gamla båghallarna med utställningar, öppna ateljéer och bibliotek.

MKB var först ut med att börja bygga två kvarter inom det nya området.

Lediga lägenheter

Det finns inga lediga lägenheter i området just nu.