Norra Sorgenfri

De norra delarna av Sorgenfri gör en spännande resa från rå industristad till ett nytt modernt bostadsområde. Här finns idag kulturhistoriskt intressanta byggnader som alla är en viktig del av Malmös utveckling. Dessa ska bevaras och restaureras så att industrihistorian integreras i det nya områdets identitet.

Det ska bli totalt 800 bostäder av blandad karaktär inom det stora området Spårvägen varav MKB idag står för tre kvarter.

I området finns idag ett parkeringshus, Konsthögskola, förskola, restaurang och gym. I mindre lokaler finns bland annat en frisör, yogastudio och kiosk. Hösten 2019 ska VA syd etablera en anläggning för återbruk i anslutning till det tillfälliga torget framför båghallarna.

Lediga lägenheter

Det finns inga lediga lägenheter i området just nu.