Limhamns läge

Limhamns läge ligger beläget längs med kusten och gränsar till Ön på Limhamn. Det är en helt ny stadsdel som växer fram och idag finns här en varierad bebyggelse bestående av både radhus och flerbostadshus, stadsdelspark, lekplats, skola och förskola. Det finns också en matbutik, apotek, vårdcentral och barnavårdcentral. Det ska bli fler parker, livfulla torg, kajpromenad, skolor och annan samhällsservice. Allt finns nära till hands som gör livet gott att leva - havet, stränder och djuphavsbad, grönområden och småstadslivet i Limhamn.

Lediga lägenheter

Det finns inga lediga lägenheter i området just nu.

Finns i området

  • Mataffär
  • Lekplats
  • Apotek
  • Vårdcentral
  • Grundskola
  • Förskola