Hantering av dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på MKB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Det gäller oavsett om du är vår hyresgäst, samarbetspartner , söker jobb hos oss eller hyr en p-plats.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Den tidigare personuppgiftslagen (PuL) förändras för att följa den nya dataskyddsförordningen som gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018. Den kallas General Data Protection Regulation (GDPR).

MKB Fastighets AB (556049-1432) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i bolaget och våra helägda dotterbolag.

Vad är en personuppgift och när behandlar vi personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan kopplas direkt eller spåras till en levande person. MKB behandlar personuppgifter om dig som hyresgäst när du erbjuds bostad (eller parkeringsplats) hos oss, under tiden du är vår hyresgäst samt en viss tid efter att du flyttat.

Vad har du för rättigheter?

Du är välkommen att kontakta oss på , eller på 040-31 33 00, om du:

  • har frågor om hur vi behandlar personuppgifter inom MKB
  • vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter
  • vill rätta felaktiga uppgifter
  • har invändningar mot behandlingen av personuppgifter

Du har rätt att få se all information vi har om dig i våra register. Har du frågor om hur du begär ett registerutdrag, kontakta oss på eller telefon 040-31 33 00.

Om du menar att vi inte har behandlat dina personuppgifter enligt gällande lag så hör av dig till oss på . Du har även rätt att klaga till vårt dataskyddsombud, dataskyddsombud@malmo.se alternativt Niina Stiber, Dataskyddsombud Malmö stad Stadskontoret Förvaltningsavdelningen August Palms plats 1, 20580 Malmö, Telefon 040-341057. Du har även rätt att klaga till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, mer information finns på www.datainspektionen.se.

Kundtjänst online

Ställ din fråga i vår forum.
Läs vanliga frågor och svar.