Hoppa till innehåll

Nyheter

Med anledning av covid-19

Här kan du få rådgivning

Coronautbrottet och dess konsekvenser drabbar näringslivet hårt. Just nu pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser som coronaviruset covid-19 medför för näringslivet.
För att stötta våra lokalkunder har vi samlat några länkar som ger information om hur du som företagare kan få rådgivning och söka ersättningsstöd:
> Malmö stads samlade information om stöd till företagare
> Region Skånes information till företag

Som vi tidigare har aviserat är det möjligt för dig som hyresgäst som drabbas ekonomiskt av coronakrisen att ansöka om en tillfällig hyresrabatt på upp till 50 procent av bashyran under perioden 1 april till 30 juni.

Stöd till vissa hyresgäster
Hej

Om du omfattas av stödet eller inte prövas individuellt. Det vi tar hänsyn till är vilken bransch er verksamhet tillhör, hur er ekonomi ser ut och hur ni har drabbats av rådande kris.
Vem omfattas av stödet?
Verksamheten ska ha drabbats ekonomiskt av coronakrisen och ingå i någon av de branscher som enligt regeringens definition omfattas av hyresrabatten.
En komplett redogörelse av vilka branscher som omfattas finns här.
Hur ansöker jag?
För att kunna fatta beslut om vilken hjälp MKB kan ge er behöver vi information gällande punkterna nedan. Skicka underlaget till er lokalförvaltare:
• Vilken SNI-kod kategoriseras er verksamhet under?
• Hur har ni agerat för att minska era kostnader?
Exempelvis personalkostnader, förhandling med leverantörer etc.
• Har ni diskuterat med er bank för att exempelvis få amorteringsfrihet?
• Hur påverkas ni av statens lättnader avseende arbetsgivaravgift?
• Hur påverkas ni av möjligheten till anstånd med arbetsgivaravgift, moms och preliminärskatt på lön?
• Hur ser er likvida situation ut just nu?
• Planerar ni stänga verksamheten eller ha öppet som vanligt?
• På vilket sätt har verksamheten påverkats av coronakrisen?
• Bifoga resultat- och balansräkning för de senaste 3 månaderna
• Bifoga kassaflödesrapport eller utdrag från bankkonto
Om er verksamhet påverkas ekonomiskt av krisen men inte omfattas av hyresrabatten – exempelvis ideella föreningar – är ni välkomna att kontakta er lokalförvaltare för att diskutera situationen.

Malmö vore inte Malmö utan alla er företagare som ger staden sin prägel och puls. Vi vet att coronakrisen drabbar många av er hårt och att er verklighet har ställts om på mycket kort tid. Ni är alla viktiga för MKB och som hyresvärd vill vi underlätta för er så mycket vi kan. Utan er står Malmö still.

Snart kan du ansöka om hyresrabatt

Snart kan du ansöka om hyresrabatt
Precis som vi tidigare har informerat om kommer MKB ge hyresrabatt till de kunder som omfattas av regeringens krispaket. Vi väntar fortfarande på vidare detaljer från näringsdepartementet men räknar med att öppna upp för ansökan om hyresrabatt i slutet av nästa vecka. I samband med det skickar vi ut information om vilka branscher som omfattas och hur en ansökan går till. Hyresrabatten kan omfatta upp till 50 procent av grundhyran. Vår förhoppning är att detta ska innebära nödvändiga lättnader för de företag som omfattas och vara ett steg i rätt riktning ur krisen.
Hör av dig om du behöver hjälp
Tveka inte att höra av dig till din lokalförvaltare hos oss om det finns frågor eller om du har behov av anstånd med delar av din hyra – det är vår högsta prioritet att ge stöd och service till dig och alla våra lokalkunder.

Vi vill gärna dela några tips som kan hjälpa och ge råd till de företag som påverkas under coronakrisen.

Tips i coronatider

Tre tips från Almi

Almi har skapat ett antal nya erbjudanden för att möta företagens behov under den kris som vi är inne i. Det handlar om både nya typer av lån och nya situationsanpassade affärsutvecklingstjänster.

1. Upprätta en handlingsplan
Det är viktigt att hantera de utmaningar som du har här och nu, men glöm inte heller att rusta för det som kommer. Nyttja den kompetens som finns i ditt bolag, exempelvis i din styrelse. Gör en handlingsplan för att styra om din verksamhet utifrån den nu rådande situationen och jobba med ett par olika scenarier. Vänd dig till Almi för ytterligare råd.


2. Säkerställ din likviditet
Ett vanligt problem som uppstår tidigt är kopplat till företagets likviditet. Många företag har förhoppningsvis byggt upp en ekonomisk buffert som kan hjälpa med de akuta ekonomiska utmaningar som företaget ställs inför, men det är viktigt att se över hela den ekonomiska situationen. Ha en tät dialog med Almi, din bank och revisor för att säkerställa en likviditetsförstärkning under den rådande situationen.


3. Frisk personal – se digitaliseringens möjligheter
Frisk personal är en förutsättning för din företagsverksamhet. Följ därför rekommendationerna från vården och folkhälsomyndigheten. Använd digitala hjälpmedel i den mån det går för att undvika smittspridning.
Läs tipsen här.

Almis brygglån

Hos Almi kan du som har ett litet eller medelstort företag (upp till 249 stycken anställda) söka ett så kallat brygglån. Lånet syftar till att stötta företag under denna svåra period då coronaviruset sprider sig. Det har villkor särskilt anpassade till rådande situation. Läs mer här.

Tillväxt Malmö

Tillväxt Malmö har öppnat upp sin verksamhet och vänder sig nu till alla Malmöföretag, oavsett storlek. De erbjuder bland annat hjälp med hantering av likviditetsproblem, hjälp att tolka regeringens krispaket och hur man bäst tar del av det, stöd i framtagning strategier för olika framtidsscenarier med mera. Tjänsterna erbjuds nu även på arabiska och spanska. Kontakta Tillväxt Malmö om du behöver någon att prata med och diskutera dina utmaningar. Maila dem på info@tillvaxtmalmo.se.

Michelle Saunders berättar hur Folkets Pops startade och hur de nu ställer om för att hantera virustiden.

Så jobbar Folkets Pops för att klara krisen

Folkets Pops startades 2019 och skapar läckra hållbara sorbetpops (glasspinnar) här i Malmö.
- Våra pops är gjorda av frukt som annars skulle gå till spillo, kombinerat med lokalt producerade ingredienser av säsongens frukt, , säger Michelle Saunders som är ägare.
För varje pop som säljs doneras en krona till Naturskyddsföreningen för att rädda bin.
- Det gör vi för att bina är i fara och utan bin skulle vi inte ha någon frukt.
Cykelfösäljning
Glassen säljs från en pop-cykel vid evenemang, catering och på Malmö gator. De levereras även med cykel till lokala restauranger, kaféer och butiker.
- Alla våra pops produceras för hand i vårt produktionskök på Pedallers Kitchen Matcykelkollektiv, Augustenborgstorget. 2019 fick vi Årets Hållbarhetspris från Sysav och Nyföretagarcentrum Öresund.

Hur påverkas ni av coronapandemin?

- I kölvattnet av coronaviruset ser sommaren lite annorlunda ut för oss, säger Michelle Saunders. Alla stora evenemang som vi hade planerat för sommaren har avbrutits eller skjutits upp. Som litet företag är detta en svår tid eftersom de flesta av våra försäljningar sker genom evenemang. Vi måste därför vara kreativa och flexibla för att anpassa oss till tiderna.
Folkets Pops försöker nå fler lokala företag för att sälja pops i sommar och naturligtvis catering. Pop-cykeln hittar man genom att följa @folketspops på Instagram eller Facebook.
Ny marknad på gång
- I Pedallers Kitchen har vi planerat en månadsmarknad med lokalt producerade grönsaker, mat och hantverksartiklar som heter "Nära och Kära - stadens lokala marknad" Den ska äga rum på Augustenborgstorget utanför vårt kollektiva kök. Vi är glada över att samarbeta med så många underbara lokala producenter som möjligt och hoppas ha vår första marknad i slutet av juni eller så snart som möjligt.

Förra veckan bjöd Michelle på glass på torget i Augustenborg samtidigt som MKBs områdeskontor bjöd på kaffe och vårblommor. Allt detta för att sprida lite extra kärlek i virustider.

Så stöttar MKB sina lokalhyresgäster

Så stöttar MKB sina lokalhyresgäster

Vi jobbar just nu för fullt för att på olika sätt hjälpa våra lokalkunder. Under veckan presenterade Regeringen ett nytt krispaket med bland annat hyresstöd till de lokalhyresgäster som drabbas hårdast av coronakrisen. MKB kommer att stötta de som omfattas av Regeringens krispaket. Så snart vi vet mer om detaljerna berättar vi hur. Här kan du läsa om förslaget.

Regeringens åtgärder Regeringen har presenterat flera åtgärder för att mildra effekterna av coronaviruset för små och stora företag. Här finns en sammanfattning

Viktigt kontakta oss om man har svårt att betala hyran
Vi ber våra kunder som har svårt att betala hyran att kontakta sin lokalförvaltare så att vi tillsammans kan diskutera situationen.

Region Skåne har öppnat Företagsakuten
För att företagare ska kunna ställa frågor om hur man gör för att exempelvis få anstånd med att betala skatt, få krediter, korttidspermittera med mera finns numera Region Skånes Företagsakuten, telefon: 040 675 34 80. Den är öppen vardagar klockan 9-12 och 13-16, kostnadsfri och allt som diskuteras är under sekretess.

Med anledning av spridningen av coronaviruset följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hjälp oss att minska smittspridning av coronavirus

Du som har luftvägsbesvär, feber eller hosta
Med omsorg om dig, våra medarbetare och leverantörer ber vi dig som har luftvägsbesvär, feber eller hosta att ställa in bokade möten med oss och endast anmäla akuta fel.

Du är välkommen att nå oss så här:

Du som har bokat besök med oss eller någon av våra entreprenörer:

  • Avboka om du är sjuk.

Detta gör vi på MKB just nu:

  • Jobbar som vanligt och är noga med att stanna hemma om vi är sjuka.
  • Följer dagligen Folkhälsomyndighetens råd.
  • Prioriterar om så att vår personal kan vara så tillgänglig som möjligt för våra kunder.
  • Försöker hitta lösningar så att du inte ska drabbas av eventuella leveransförseningar.

Eftersom Folkhälsomyndighetens råd ändras kontinuerligt, kan även våra rutiner ändras. Håll dig uppdaterad på http://www.folkhalsomyndigheten.seoch www.mkbfastighet.se/corona

Ta hand om dig!