Frågor och svar (FAQ)

Vid akuta problem med lokalen, och som enligt hyresavtalet inte är ditt ansvar, kontaktar du MKB.
Felanmälan gör du via kundtjänst på telefon 040-313 600.

Välkommen till MKB Lokal

Vi har tagit fram en broschyr till alla våra kunder. Är du kund och vill ha ett fysiskt exemplar maila