Indextillägg. Vad är det?

För att hyresvärden ska få kompensation för inflationen brukar lokalhyrorna oftast justeras med utgångspunkt från förändringar av Konsumentprisindex (KPI).

KPI faställs av Statistiska Centralbyrån. När avtalet tecknas kommer man överens om ett basindex som hyran ska bindas till. Varje år jämförs basindex med det nya KPI och med samma förhållande justeras hyran. Hyresjusteringen är ofta kopplad till en min och max justering av KPI, detta framgår av indexbilagan i ditt hyresavtal.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Antal röster

16 positiva röster och 12 negativa röster.