Skapa konto

Skapa ett konto och koppla det till ditt avtal för att kunna felanmäla, följa dina ärenden, få information om din hyra och tillgång till digital tvättbokning för dig som har det.

Andel slutförd 0%

Steg att genomföra

  1. Godkänn villkor, detta steg
  2. Skapa konto, kommande steg
  3. Logga in, kommande steg
  4. Personliga uppgifter, kommande steg

Godkänn villkor (steg 1 av 4)

Godkänn villkoren

Personuppgiftsansvarig
MKB Fastighets AB (publ.), 556049-1432, Box 50405, 202 12 Malmö är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

Information om personuppgiftsbehandling på Mina Sidor
När du registrerat dig på Mina sidor samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera och administrera ditt användarkonto och din profil. Det gör vi med ditt samtycke som laglig grund.
De personuppgifter som vi behandlar för Mina sidor är användarnamn och lösenord, ditt personnummer, din e-postadress, ditt namn, ditt telefonnummer samt eventuell adress som du angett. Uppgifterna ligger kvar så länge du är aktiv på Mina Sidor. Du kan välja att avsluta ditt konto under Mina uppgifter.

Du kan läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter på www.mkbfastighet.se/personuppgifter.

Dina rättigheter
Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du t.ex. anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). Kontakta oss på .

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontakta oss på dataskydd @ mkbfastighet.se. Du har rätt att klaga till vårt dataskyddsombud, dataskyddsombud @ malmostad.se. Du har även rätt att klaga till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.