Om MKB

MKB på tre minuter

In english

MKB Fastighets AB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Med drygt 23 800 lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler är MKB det största fastighetsbolaget i Malmö. Ägare är Malmö stad.

MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning.

MKBs målsättningar är att vara kundernas första val, att våra medarbetare är inkluderande och passionerade, att erbjuda ett hållbart och prisvärt boende samt att ha ekonomisk kraft att utveckla för framtiden. MKBs fastigheter förvaltas med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

MKBs andel av hyresrätter i Malmö är cirka en tredjedel. Av alla bostäder i Malmö har MKB cirka 15 procent.

Marknadsvärde

Marknadsvärdet bedöms till 35,5 miljarder kronor 2018.

Omsättning

MKBs omsättning under 2018 var 2,2 miljarder kronor.

Medarbetare

MKB har cirka 310 medarbetare.

Hållbar produktion av nya hyresbostäder

Under 2018 färdigställdes 783 lägenheter. Vid årsskiftet 2018/2019 fanns 1 231 lägenheter i produktion och en påbörjad projektering av drygt 650 lägenheter. MKB strävar alltid efter att bygga kostnadseffektivt, hållbart och med god kvalitet.

Ledning och organisation

Ledningsgruppen består av nyckelpersoner i bolaget och utses av VD. Förvaltningen är uppbyggd kring husvärden som nav, med ansvar för fastighet och kund. Husvärden har ett supportteam av olika kompetenser och specialister som exempelvis bosociala utvecklare, lägenhetsutvecklare och MKB Direkt (kundtjänst) till sitt förfogande i sin relation med kunden.

Styrelse

MKBs politiskt tillsatta styrelse nomineras av Malmö stads kommunfullmäktige och speglar den partipolitiska sammansättningen. Styrelsen utgörs av sju ledamöter och tre suppleanter. Ordförande är Lars-Erik Lövdén.

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+

Årsredovisning