Om MKB

MKB på två minuter

In english

MKB Fastighets AB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Med drygt 22 500 lägenheter och 1 100 kommersiella lokaler är MKB det största fastighetsbolaget i Malmö. Ägare är Malmö stad.

MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning.

MKB:s målsättningar är att vara kundernas första val, att våra medarbetare är inkluderande och passionerade, att erbjuda ett hållbart och prisvärt boende samt att ha ekonomisk kraft att utveckla för framtiden. MKB:s fastigheter förvaltas med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

MKB:s marknadsandel av hyresrätter i Malmö är 32 procent. Av det totala bostadsbeståndet i Malmö är marknadsandelen 15 procent.

Fastighetsvärde och marknadsvärde

Fastighetsinnehavet under 2016 uppgick till 10,2 miljarder kronor i bokfört värde. Marknadsvärdet bedöms till cirka 30,3 miljarder kronor.

Omsättning

MKB:s omsättning under 2016 var 2,7 miljarder kronor.

Medarbetare

MKB har cirka 300 medarbetare.

Hållbar produktion av nya hyresbostäder

Under 2016 färdigställdes 544 lägenheter. Vid årsskiftet 2016/2017 fanns 1 184 lägenheter i produktion och en påbörjad proejktering av cirka 1 160 lägenheter. MKB strävar alltid efter att bygga kostnadseffektivt, hållbart och med god kvalitet.

Ledning och organisation

MKB:s VD är Terje Johansson. Ledningsgruppen utgörs av VD, CFO, HR-chef, förvaltningschef, nyproduktionschef, kommunikationschef, affärsutvecklingschef, administrativ chef och miljöstrateg. Förvaltningen är uppbyggd kring husvärden som nav, med ansvar för fastighet och kund. Husvärden har ett supportteam av olika kompetenser och specialister som exempelvis bosociala utvecklare, lägenhetsutvecklare och MKB Direkt (kundtjänst) till sitt förfogande i sin relation med kunden.

Styrelse

MKB:s politiskt tillsatta styrelse nomineras av Malmö stads kommunfullmäktige och speglar den partipolitiska sammansättningen. Styrelsen utgörs av sju ledamöter och tre suppleanter. Ordförande är Lars-Erik Lövdén.

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+

Årsredovisning