Lärlingsprogrammet

Vi på MKB har alltid ett behov av bra husvärdar och därför har vi ett lärlingsprogram för dig som vill få en inblick i denna roll. Lärlingsprogrammet är anställning där du får en mentor som följer dig under programmets gång. Under perioden kommer du att få prova på vissa förutbestämda praktiska uppgifter samt genomgå vissa teoretiska delar.

Programmet är tänkt för dig som har en avslutad gymnasieutbildning och gärna haft någon form av sysselsättning något eller några år eller utbildat dig efter gymnasiet.

Vi på MKB har alltid ett behov av bra husvärdar och därför har vi ett lärlingsprogram för dig som vill få en inblick i denna roll. Lärlingsprogrammet är anställning där du får en mentor som följer dig under programmets gång. Under perioden kommer du att få prova på vissa förutbestämda praktiska uppgifter samt genomgå vissa teoretiska delar. Programmet är tänkt för dig som har en avslutad gymnasieutbildning och gärna haft någon form av sysselsättning något eller några år eller utbildat dig efter gymnasiet.

Husvärdsprogrammet

Att vara husvärdslärling hos oss innebär att du deltar i ett 12 månader långt program där du får arbeta i ett antal olika bostadsområden.

Målsättningen är ett felfritt och tryggt boende för kunden. Det är viktigt att du har ett gott kundbemötande, vill ta ansvar och ge service. Samtidigt är det viktigt att du är villig att lära dig klara av praktiska uppgifter så som till exempel enklare reparationer i våra fastigheter. Kundens behov är utgångspunkten för att skapa värde för såväl kund som MKB.

Organisationen runt dig

Under hela perioden kommer du att ha en och samma mentor, det är förvaltaren på det första området där du är. Mentorn har avstämningar tillsammans med dig och andra ansvariga vid varje byte av område.

Du får också en handledare som är husvärd och arbetar på området. Efter avslutat program finns möjlighet till fortsatt anställning.

Vem är du

Vi vill att du är villig att ta ansvar, gillar att möta människor och självständigt kan planera och ta till dig ny kunskap. Du har troligen en avslutad gymnasieutbildning och vi ser gärna att du haft någon form av sysselsättning något eller några år eller utbildat dig efter gymnasiet.

Ansökan och start

Varje år startar vi upp ett nytt lärlingsprogram och för 2019 så önskar vi din ansökan senast den 24 februari. Välkommen med din ansökan!

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+

Ansökan 2019

Klicka på länken nedan för att skicka in din ansökan till lärlingsprogrammet 2019. Ansökan är öppen mellan den 1 och 24 februari 2019.