Lärlingsprogrammet är stängt för i år

Vi på MKB har alltid ett behov av bra husvärdar och lägenhetsutvecklare och därför har vi ett lärlingsprogram för dig som vill få en inblick i dessa roller. Lärlingsprogrammet är en anställning där du får en mentor som följer dig under programmets gång. Under perioden kommer du att få prova på vissa förutbestämda praktiska uppgifter samt genomgå vissa teoretiska delar.
Programmet är tänkt för dig som har en avslutad gymnasieutbildning och gärna haft någon form av sysselsättning något eller några år eller utbildat dig efter gymnasiet.

Husvärdsprogrammet

Att vara husvärdslärling hos oss innebär att du deltar i ett 12 månader långt program där du får arbeta i ett antal olika bostadsområden. Målsättningen är ett felfritt och tryggt boende för kunden. Det är viktigt att du har ett gott kundbemötande, vill ta ansvar och ge service. Samtidigt är det viktigt att du är villig att lära dig klara av praktiska uppgifter så som till exempel enklare reparationer i våra fastigheter. Kundens behov är utgångspunkten för att skapa värde för såväl kund som MKB.

Lägenhetsutvecklare

Under lärlingstiden på sex månader går du tillsammans med en erfaren lägenhetsutvecklare och får lära dig hur arbetet går till. Som lägenhetsutvecklare träffar du våra kunder dagligen. Du får följa med på visning och besiktning av lägenheter, träffar kunder som vill ha underhållsarbete utfört i sin lägenhet. Du får träffa entreprenörer, vara delaktig i projekt och arbetar tillsammans med husvärd och övriga på ditt område för att skapa ett felfritt och tryggt boende för kunden. Du ska ha ett gott kundbemötande och ett affärsmässigt tänk.

Organisationen runt dig

Under hela perioden kommer du att ha en och samma mentor, det är förvaltaren på det första området där du är. Mentorn har avstämningar tillsammans med dig och andra ansvariga vid varje byte av område. Du får en handledare på varje område, detta är en husvärd eller lägenhetsutvecklare som arbetar på området. Efter avslutat program finns möjlighet till fortsatt anställning.

Vem är du

Vi vill att du är villig att ta ansvar, gillar att möta människor och självständigt kan planera och ta till dig ny kunskap. Du har troligen en avslutad gymnasieutbildning och vi ser gärna att du haft någon form av sysselsättning något eller några år eller utbildat dig efter gymnasiet.

Ansökan stängd för i år

Varje höst startar vi upp ett nytt lärlingsprogram och ansökningsperioden för detta är 1 mars till 31 maj varje år. Ansökningsformuläret aviseras på denna sida vid aktuell tidpunkt.

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+