Affärsplan 2016

I vår affärsplan 2016 redogör vi för bolagets långsiktiga riktlinjer, ledstjärnor för kommande år och konkreta verksamhetsmål för 2016. Vi beskriver också hur vår om – och invärld ser ut och vilka förutsättningar det ger oss.

Affärsplan 2016  (PDF-dokument, 4 MB)

Vision

Vår vision, HEM FÖR VAR OCH EN, är visionen om ett Malmö där varje individ, ensam eller tillsammans med andra, har ett bra boende.

Affärsidé

Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag som utvecklar och förvaltar boende med hyresrätt för alla som vill bo i Malmö.

Våra målområden

För varje prioriterat målområde har vi formulerat mål och konkreta nyckeltal för vad som ska levereras.

För 2016 har följande mål definierats:

VÅRA KUNDER

Vi är kundernas första val

Kundens nöjdhet, NKI, mäts genom en årlig undersökning på en fjärdedel eller tredjedel av samtliga kunder. För 2016 är målet index 63.

VÅRA MEDARBETARE

Vi är inkluderande och passionerade

För att uppnå ökad mångfald bland våra medarbetare kommer vi under 2016 att genomföra en hbtq-certifiering. Vi kommer även fortsättningsvis mäta medarbetarnas nöjdhet och för 2016 är NMI-målet index 70.

VÅR VERKSAMHET

Vi erbjuder prisvärt och hållbart boende

Målet för 2016 är att 500 lägenheter ska byggas och att klimatpåverkan per lägenhet ska minska med 20 procent till 2018.

VÅR EKONOMI

Vi har kraft att utveckla för framtiden

För 2016 är målet att uppnå ett resultat på 265 miljoner kronor.

Strategier

För att stödja affärsidén och uppnå visionen om "Hem för var och en", arbetar vi utifrån en strategi med tre fokusområden. Strategin ska fungera som riktlinjer i vardagen för alla våra medarbetare och ligga till grund för de beslut som tas samt processer och aktiviteter som genomförs. Dessa ska hjälpa oss att uppnå de mål bolaget definierat inom de utvalda målområdena.

LEVERANSKRAFT – genom att förenkla vårt sätt att arbeta, säkerställa rätt kompetens och stärka våra relationer med samarbetspartners får vi ut så mycket nytta som möjligt av vårt arbete.

HANDLINGSKRAFT – genom att bygga prisvärda och hållbara bostäder, utveckla befintliga områden och skapa attraktiva kunderbjudanden kan vi göra kunder och ägare nöjda.

INNOVATIONSKRAFT – genom att tillhandahålla framtidens boende, bygga kostnadseffektivt och ta socialt ansvar kan vi vara kundens första val.

Tidigare affärsplaner

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+

Affärsplan 2016