Affärsplan 2018

I vår affärsplan 2018 redogör vi för bolagets långsiktiga riktlinjer och konkreta verksamhetsmål för 2018. Vi beskriver också hur vår om – och invärld ser ut och vilka förutsättningar det ger oss.

Affärsplan 2018  (PDF-dokument, 2,2 MB)

Vision

Vår vision, HEM FÖR VAR OCH EN, är visionen om ett Malmö där varje individ, ensam eller tillsammans med andra, har ett bra boende.

Affärsidé

Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag som utvecklar och förvaltar boende med hyresrätt för alla som vill bo i Malmö.

Våra mål och målområden

För att bidra till en väl fungerande bostadsmarknad och verka för visionen om Hem för var och en, arbetar vi utifrån fyra målområden - Kunder, Medarbetare, Verksamhet och Ekonomi. Målen integreras och bryts ned i respektive avdelnings verksamhetsplan. Våra medarbetare arbetar fram planer för sina respektive enheter som ska bidra till att nå de övergripande målen. För varje prioriterat målområde har vi formulerat mål och konkreta nyckeltal för vad som ska levereras.

För 2018 har följande mål definierats:

Våra kunder - Vi är kundernas första val
Kundens nöjdhet, NKI, mäts genom en årlig kundundersökning. För 2018 är målet index 70.

Våra medarbetare - Vi är inkluderande och passionerade
Medarbetarnas nöjdhet mäts i en årlig undersökning Nöjd Medarbetar-Index. För 2018 är målet index 70.

Vår verksamhet - Vi erbjuder prisvärt och hållbart boende
Målet är att bygga 2 250 lägenheter till 2019 och minska den direkta klimatpåverkan per lägenhet med 20 procent till 2018.

Vår ekonomi - Vi har kraft att utveckla för framtiden
För 2018 är målet att uppnå ett resultat på 190 miljoner kronor. I 2018 års resultat ingår avsättning för bosociala investeringar med 100 miljoner.

Tidigare affärsplaner

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+