Årsredovisning

Det är glädjande att många vill bo och verka i Malmö, men det ställer samtidigt höga krav på infrastruktur, skolor, vård, omsorg samt trygga bostadsområden med tillgängliga bostäder. MKB är den största aktören i Malmö och ska vara föregångare, dels genom att stärka bolagets befintliga områden, dels genom att bygga nya bostäder.

Årsredovisning 2017  (PDF-dokument, 10,5 MB)
Hållbarhetsredovisning 2017  (PDF-dokument, 1 MB)

Nyproduktion

Under 2017 färdigställde MKB 520 nya bostäder.

Fastighetsbestånd och marknadsandel

MKB är Malmös största fastighetsbolag med drygt 23 000 lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler. MKBs andel av hyresrätter i Malmö är cirka en tredjedel. Av alla bostäder i Malmö har MKB cirka 15 procent.

Marknadsvärde

Marknadsvärdet bedöms till 32,9 miljarder kronor 2017.

Omsättning och resultat

MKBs resultat efter finansnetto var 335 miljoner kronor 2017. Omsättningen var 2,1 miljarder kronor.

Tidigare årsredovisningar

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+

Årsredovisning 2017