Årsredovisning

Det är glädjande att många vill bo och verka i Malmö, men det ställer samtidigt höga krav på infrastruktur, skolor, vård, omsorg samt trygga bostadsområden med tillgängliga bostäder. MKB är den största aktören i Malmö och ska vara föregångare, dels genom att stärka bolagets befintliga områden, dels genom att bygga nya bostäder.

Årsredovisning 2019  (PDF-dokument, 10,4 MB)
Hållbarhetsredovisning 2018  (PDF-dokument, 1,1 MB)

Nyproduktion

Under 2019 färdigställde MKB 765 nya bostäder.

Fastighetsbestånd och marknadsandel

MKB är Malmös största fastighetsbolag med cirka 24 600 lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler. MKBs andel av hyresrätter i Malmö är cirka en tredjedel. Av alla bostäder i Malmö har MKB cirka 15 procent.

Marknadsvärde

Marknadsvärdet bedöms till 39,3 miljarder kronor 2019.

Omsättning och resultat

MKBs resultat efter finansnetto var 325 miljoner kronor 2019. Omsättningen var 2,3 miljarder kronor.

Året som gått, 2019

Tidigare årsredovisningar

Tidigare hållbarhetsredovisningar

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+

Årsredovisning 2019