Årsredovisning

2015 var ett intensivt år, för både oss och staden vi verkar i. I takt med att allt fler människor sökte sig till Sverige och Malmö blev vårt uppdrag ännu mer angeläget: att bygga, utveckla och förvalta boende för alla som vill bo i Malmö. En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för Malmös tillväxt och välfärd. Välkommen att läsa mer i vår årsredovisning om hur vi på MKB arbetar för att uppnå detta.

utsida årsredovisningFastighetsbestånd och marknadsandel

MKB Fastighets AB är Malmös största fastighetsbolag med 23 618 (23 082) lägenheter och cirka 1 100 kommersiella lokaler. MKB har en marknadsandel på 33 procent av hyresrättsmarknaden och bolaget är Malmös största hyresvärd. MKB:s andel av det totala bostadsbeståndet i Malmö uppgår till 15 procent.

Fastighetsvärde och marknadsvärde

Det bokförda värdet på MKB:s fastighetsinnehav är 9,3 miljarder kronor (8,5) och marknadsvärdet uppskattas till cirka 28,1 miljarder kronor (24,2).

Omsättning och resultat

Under 2015 omsatte MKB 2,0 miljarder kronor (1,9). Resultatet efter skatt blev 400 (278) miljoner kronor.

Läs hela årsredovisningen (PDF-dokument, 12,5 MB)

Tidigare årsredovisningar

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Antal röster

11 positiva röster och 6 negativa röster.

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+