Årsredovisning

Under 2016 växte Malmö för 31:a året i rad och prognoser pekar på fortsatt ökning. Det är glädjande att många vill bo och verka i Malmö, men ställer samtidigt höga krav på infrastruktur, skolor, vård, omsorg samt trygga bostadsområden med tillgängliga bostäder. MKB är den största aktören i Malmö och ska vara föregångare, dels genom att stärka bolagets befintliga områden, dels genom att bygga nya bostäder.

Nyproduktion

Under 2016 färdigställde MKB Fastighets AB 544 nya bostäder (505).

Fastighetsbestånd och marknadsandel

MKB är Malmös största fastighetsbolag med 22 518 (23 618) lägenheter och cirka 1 100 kommersiella lokaler. MKB har en marknadsandel på 32 procent av hyresrättsmarknaden och bolaget är Malmös största hyresvärd. MKB:s andel av det totala bostadsbeståndet i Malmö uppgår till 15 procent.
Fastighetsbestånd (PDF-dokument, 130 kB)

Fastighetsvärde och marknadsvärde

MKB:s fastigheter var per värdetidpunkten 31 december 2016 värderade till 30,3 miljarder kronor (28,1).

Omsättning och resultat

MKB:s resultat efter finansnetto ökade under 2016 till 931 miljoner kronor (motsvarande 342 miljoner kornor exklusive reavinst) (400). Omsättningen var 2,7 miljarder kronor (2,0).

Läs hela årsredovisningen (PDF-dokument, 7,5 MB)

Tidigare årsredovisningar

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Antal röster

2 positiva röster och 4 negativa röster.

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+