Hoppa till innehåll

Leverantör

På MKB Fastighets AB lyder vi under lagen om offentlig upphandling. Vi gör små och stora upphandlingar inom flera områden från fastighetsskötsel till kommunikationstjänster och nyproduktion.

Våra upphandlingar

På MKB upphandlar vi alla varor och tjänster vi behöver.

Bli leverantör till oss!

Du som vill jobba med oss måste svara på en upphandling.

Gör såhär för att jobba med oss

När du hittat en upphandling som passar ert företag och som du vill medverka i så ska du

  1. Registrera ditt företag på https://www.opic.com/
  2. Ladda ner förfrågningsunderlaget
  3. Läs förfrågningsunderlaget för att se vilka krav vi ställer
  4. Fyll i svarsbilaga, anbudsformulär eller elektroniskt underlag enligt anvisningar i förfrågningsunderlaget.

Fakturera MKB Fastighets AB och dotterbolag

Alla fakturor som en leverantör utfärdar till en offentlig myndighet ska enligt lag skickas elektroniskt.

Gör såhär för att skicka elektroniskt

Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor erbjuder vi, genom Pagero, en helt kostnadsfri tjänst där du kan registrera dina fakturor manuellt.

Bolag inom MKB som kan ta emot elektroniska fakturor och mer information: e-faktura-till-mkb-fastighets-ab-samt-dotterbolag.pdf (PDF-dokument, 176 kB)

MKB organisationsnummer: 556049-1432

Bilagor till alla upphandlingar

För alla våra upphandlingar finns bilagor och tre av dem är med i alla våra upphandlingar. De handlar om miljöregler, socialt ansvar och uppförandekod.

De tre bilagorna

MKBs allmänna miljöregler (PDF-dokument, 583 kB)
Kraven i MKBs allmänna miljöregler gäller entreprenörens organisation och den verksamhet som entreprenören bedriver enligt kontrakt. Kraven gäller också samtliga underentreprenörer, projektörer och leverantörer i alla led.

Socialt ansvar vid upphandling (PDF-dokument, 217 kB)
Det övergripande syftet är att bidra till den sociala och ekonomiska hållbarheten samt öka integrationen på lång sikt. För oss handlar det också om att öka tryggheten i våra områden, stärka varumärket och öka fastigheternas värde på lång sikt. Den största vinsten gör individen men också samhällets.

Uppförandekod (PDF-dokument, 106 kB)
Uppförandekod för leverantörer beskriver de principer som MKBs leverantörer och deras eventuella underleverantörer skall efterleva.

Tillsammans för kund

Vi ställer krav på den egna verksamheten och tar ansvar för den påverkan den har på miljön, samhället och MKBs kunder/hyresgäster i ett längre perspektiv.

Våra krav på dig som leverantör

Vi arbetar tillsammans med dig för vår kund. Du kan läsa mer om vad vi förväntar oss av dig som arbetar med oss i broschyren Tillsammans för kund (PDF-dokument, 972 kB).

Verksamheten skall bedrivas på ett professionellt, säkert och miljövänligt sätt som uppfyller alla krav som ställs av tillämplig lagstiftning, gällande branschbestämmelser och avtal.

MKBs affärer skall präglas av en hög etisk och moralisk standard. MKB strävar också efter att vara en ansvarstagande och utvecklande arbetsgivare. MKB ställer samma höga krav på sina leverantörer och deras eventuella underleverantörer.