Lokal till hem

Malmö stads läge i Öresundsregionen och närheten till övriga Europa, samt de satsningar som genomförs för att skapa en attraktiv stad innebar att Malmö väsentligt ökade sin befolkning för 30:e året i rad under 2014. Behovet av nya bostäder i Malmö var och är därför fortsatt mycket stort och kommer sannolikt att fortsätta att öka.

För att möta behovet har Malmö stad gett MKB Fastighets AB som mål att producera 500 nya bostäder per år. Under 2014 färdigställde MKB 385 nya bostäder, vilket var en historiskt hög siffra. Under 2015 togs de första spadtagen för drygt 1000 lägenheter i nyproduktion men det krävdes fler insatser än nyproduktion för att tillgängliggöra 500 bostäder under 2015.

LOKALER BLIR TILL BOSTÄDER

2015 startades därför projektet Lokal till hem. Syftet med projektet var att komplettera bolagets nyproduktion med ombyggnation av lokaler, källare och vindar i det befintliga beståndet till bostäder. Ett tids- och kostnadseffektivt sätt att förtäta staden och skapa nya bostäder för alla som vill bo och leva i Malmö.

Läs om projektet Lokal till hem (PDF-dokument, 953 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Antal röster

4 positiva röster och 5 negativa röster.

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+