Nöjdare kunder än någonsin tidigare

MKB har alltmer nöjda kunder. I årets kundundersökning uppnår vi NKI 70, vilket är vårt bästa resultat hittills. Sedan 2015 har NKI ökat med fem enheter, en mycket stark förbättring på kort tid.

- Vi jobbar hårt med kundnöjdhet, kundbemötande och leverans och det är glädjande att det ger resultat. Vi är självklart stolta över det fina betyget från våra kunder, säger Mats Nilsson förvaltningschef på MKB Fastighets AB.

NKI, nöjd kundindex, är ett mått på kundernas övergripande nöjdhet. Enkäten genomfördes under hösten. 64 procent av de hushåll som fått enkäten har svarat. Hyresgästerna har bland annat fått frågor om vad de tycker om oss som hyresvärd och vad de tycker om sitt boende.

- De som jobbar i våra bostadsområden arbetar nu med resultatet för just deras område. Genom att analysera resultaten kan vi hitta sätt att bibehålla eller förbättra vår höga kundnöjdhet, säger Mats Nilsson förvaltningschef på MKB Fastighets AB.

Dela den här sidan: