Uppsägning för villkorsändring - bilplatser

Du som har en bilplats av oss kommer att få din plats uppsagd för villkorsändring. Du får ha platsen kvar om du accepterar de nya villkoren.

Vi har gjort en översyn av alla bilplats avtal och justerat priser och villkor. Priserna har jämförts med övriga i bostadsområdet innan de beslutats. Detta innebär att alla våra parkeringsavtal kommer att omförhandlas med nya villkor och priser.

Om du fått ett brev och vill ha kvar din plats behöver du skriva under och returnera blanketten. När platserna omförhandlas beror på avtalstiden, vi har 9 månaders uppsägningstid och måste säga upp för villkorsändring i förhållande till detta.

På priset tillkommer moms med 25 procent om du inte har bostadsavtal med MKB Fastighets AB. Samma gäller om du inte hyr parkering i samma MKB-område som du bor.

Om du inte accepterar villkoren kommer ditt avtal att upphöra.

Kundtjänst

Frågor och svar samt möjlighet att ställa egna frågor finns i vårt kundforum.