Artikel MKB Fastighets AB producerar bostäder på rekordnivåer – 544 nya bostäder klara 2016

- Det är stimulerande att verka i en stad där bostadsbyggande är prioriterat och vi gläds åt att under 2016 ha nått vårt mål på 500 nya bostäder med råge. Kommande treårsperiod står vi inför en utmaning med målet att nå en 50 procentig ökning från en redan hög byggtakt. Det kommer krävas gemensamma krafter från alla inblandade för att nå dit. Hur många nya bostäder som åstadkoms den kommande treårsperioden avgörs i huvudsak redan i år, säger Terje Johansson VD på MKB Fastighets AB.

Projektet "Lokal till hem" där lokaler omvandlas till lägenheter har även i år bidragit med stort antal lägenheter närmare bestämt 92, vilket har varit en viktig del i att nå målet.

- Som MKB:s ordförande är jag mycket glad över att vi för andra året i rad når vårt nyproduktionsmål. Samtidigt ligger det stora utmaningar framför oss. Vi som bostadsföretag måste tillsammans med berörda myndigheter våga fatta de beslut som krävs, inte minst när det gäller förtätningar. Från MKB:s sida är vi inställda på att göra allt som krävs för att nå våra mål, säger Lars-Erik Lövdén.

Fakta nyproduktion, antal
2013: 28 lägenheter
2014: 385 lägenheter
2015: 505 lägenheter
2016: 544 lägenheter
Färdigställda lägenheter 2016
Limhamns läge, Limhamn 82 bostäder
Sjöjungfrun, Västra hamnen 48 bostäder
Stämpen, Västra hamnen 130 ungdomsbostäder
Trädstubben, Segevång 76 bostäder
Greenhouse, Ekostaden Augustenborg 44 bostäder
Ombyggnation, Rosengård 19 bostäder
Hermod, Hyllie 53 bostäder
Lokal till hem 92 bostäder

För mer information kontakta:
Terje Johansson, VD MKB Fastighets AB, 0702-88 10 40 (Kontakta Margaretha Söderström, kommunikationschef för att komma i kontakt med Terje).
Sara MacDonald, Nyproduktionschef MKB Fastighets AB, 0701-88 36 03
Margaretha Söderström, kommunikationschef MKB Fastighets AB, 0701-88 33 55

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+