Artikel Rapport kartlägger kommunernas integrationsarbete och visar på lösningar

Tydligt politiskt ledarskap och samarbeten kring
bostad-skola-arbete är avgörande för en bra integration. Det visar en
kartläggning som presenteras i en rapport idag.

SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, en bransch- och intresseorganisation som bland annat MKB är med i) har under ett års tid besökt ett 40-tal kommuner. Uppdraget har varit att kartlägga konkreta åtgärder som kan hjälpa bostadsföretag, kommuner och andra aktörer att förbättra integrationen av nyanlända. Till sin hjälp har SABO haft Anna Heide från MKB och Dan Gaversjö från Farmtiden i Göteborg. Resultatet av deras uppdrag presenteras idag i en rapport:

http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2017/jan/Documents/Att_framja_integration_SABO.pdf

Den 1 januari skrev MKB:s vd Terje Johansson, Framtidens vd Mariette Hilmersson och SABO:s vd Anders Nordstrand en debattartikel som publicerades i Svenska Dagbladet. Artikelförfattarna berör även ebo, lagen om eget boende, som påverkar trångboddheten.

http://www.svd.se/boendet-ar-en-viktig-nyckel-till-integration

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+