MKB deltar på Business Arena Stockholm

Den 20-21 september deltar MKB på den årliga kongressen Business Arena i Stockholm för fastighetsbranschen. Förra året hade kongressen 6 500 besökare och 450 talare, enligt arrangören.

MKB är på plats för att visa att vi är en viktig pusselbit på bostadsmarknaden i Malmö. Vi är en stark aktör i staden och vi har det enskilt största ansvaret att bygga nya hyresbostäder. Vi tror på Malmö och vill påverka fler att investera här.

Många seminarier
Bredden av seminarier är stort och många områden berör oss. I år deltar Mats Nilsson, förvaltningschef hos MKB, som en av talarna. Det seminariet handlar om Culture Casbah och social hållbarhet.

Visa goda exempel
I vår monter kommer vi att prata om allt från att bygga hållbara bostäder som fler kan efterfråga, att vi ska investera 100 (nya)miljoner i bosociala insatser till behovet av rekrytering.

Vi har också med oss sex konkreta exempel på vad vi gör:

Hbtq
MKB hbtq-certifierades i början på året.
Tvätta i kallvatten
Vi testar att tvätta utan tvättmedel i avjoniserat kallvatten.
Konst och kultur i Sorgenfri
Sorgenfri är ett av sex områden där MKB satsar extra på social hållbarhet.
Greenhouse
MKBs spjutspetsprojekt inom hållbart boende, vann Malmö stads hållbarhets pris tidigare i höstas.
Culture Casbah
Ett unikt stadsutvecklingsprojekt för att binda samman Rosengård med resten av Malmö. MKB äger, tillsammans med tre privata aktörer, bolaget som ska genomföra projektet och förvalta ett befintligt bestånd i området.
Utveckling av hyresrätten
MKB utvecklar nya sätt att bo: vänskapsboende, studentkollektiv, ungdomsboende och boende med högre grad av bogemenskap.

Säg hej!
Om du är på Business Arena i Stockholm får du gärna komma förbi och säga hej. Vi finns på plan 4 (entréplan) och vår monter har nummer 4085. Välkommen!

Dela den här sidan: