Kan allmännyttan skapa mer jämlika levnadsvillkor?

Forskningsprogrammet tar vidare erfarenheterna från det nationella forskningsprojektet Nyttan med allmännyttan och syftar till att studera och analysera allmännyttans handlingsutrymme, strategier och praktiker för att skapa mer jämlika levnadsvillkor i Göteborg och Malmö.

- Detta forskningsprogram möjliggör en mer långsiktig och sammanhållen forskningsinsats kring allmännyttans roll i de två storstädernas strävan att uppnå en hållbar bostadsförsörjning, säger Tapio Salonen vice rektor Malmö universitet.

De allmännyttiga bostadsföretagen Förvaltnings AB Framtiden och MKB Fastighets AB har en uttalad ambition att vara drivande när det gäller utveckling inom bostadsförsörjning och samhällsansvar.

- Vi gör stora satsningar på nyproduktion, sociala investeringar och stadsutveckling för att minska segregationen. Forskningsprogrammet kommer bland annat att fokusera på effekten på en fungerande bostadsförsörjning och ökad social sammanhållning, säger Terje Johansson, vd MKB Fastighets AB.

Nyttan med allmännyttan visade att de kommunala bostadsbolagen har ett betydande handlingsutrymme, men också att det finns påtagliga lokala skillnader.

- Som Sveriges största allmännytta har vi en viktig roll och ansvar för att göra skillnad i praktiken. För att lyckas fokuserar vi på tre områden: nyproduktion, varsam renovering och social hållbarhet i våra utvecklingsområden. Det innebär att vi behöver driva och lyfta komplexa frågor för framtiden men också identifiera konkreta och praktiska frågor i dag, och här ser vi att det finns stora vinster i samarbete med MKB och akademin, säger Martin Blixt, tf vd Förvaltnings AB Framtiden.

Kontaktpersoner
Martin Grander, doktorand Malmö universitet, 0709-65 53 47
Terje Johansson, vd MKB Fastighets AB, 0702-288 10 40
Martin Blixt, tf vd Förvaltnings AB Framtiden, 0702-16 83 00

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+