Hantering av dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på MKB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Det gäller oavsett om du är vår hyresgäst, samarbetspartner eller söker jobb hos oss.

Från och med den 25 maj 2018 hanterar MKB dina personuppgifter enligt den nya lagen om General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR är en ny EU-förordning som gäller för hela EU från den 25 maj. Mycket liknar den gamla Personuppgiftslagen (PuL), men kraven på hur företag och organisation får behandla dina uppgifter skärps.

MKB Fastighets AB [556049-1432] är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i bolaget och våra helägda dotterbolag.

Vad är en personuppgift och när behandlar vi personuppgifter?
Personuppgifter är all information som kan kopplas direkt eller spåras till en levande person.

MKB behandlar personuppgifter som behövs för att sköta bostadsuthyrning och förvaltning av fastigheter, och för att anställa ny personal. Du kan läsa mer om detta i flikarna till vänster.

Hur sparar vi dina uppgifter?
MKB är ett kommunalt bolag och det är kommunstyrelsen som beslutar om arkivering av handlingar i kommunal förvaltning. Vi gallrar uppgifter enligt kommunens dokumenthanteringsplan.

Vad har du för rättigheter?
Du är välkommen att kontakta oss på , eller ringa 040-31 33 00, om du:
• har frågor om hur vi behandlar personuppgifter inom MKB
• vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter
• vill rätta felaktiga uppgifter
• har invändningar mot behandlingen av personuppgifter
• vill få dina uppgifter raderade

Du har rätt att få se all information vi har om dig i våra register. Har du frågor om hur du begär ett registerutdrag, kontakta oss på eller telefon 040-31 33 00.

Om du menar att vi inte har behandlat dina personuppgifter enligt gällande lag kan du vända dig till dataskyddsombudet på
eller Integritetsmyndigheten www.integritetsmyndigheten.se

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+