Jobb nära hemmet ska stärka tryggheten i Bellevuegården

MKB har anställt fem långtidsarbetslösa kvinnor som ska arbeta med fastighetsskötsel. Satsningen ska ge ökad trygghet och trivsel i bostadsområdet Bellevuegården. En dag i veckan får kvinnorna också undervisning i svenska.

För att öka tryggheten i Bellevuegården genomför MKB en satsning där kvinnor, boende i området, får ansvaret för skötseln av trapphus, tvättstugor och gårdar. Kvinnorna är anställda av MKB på heltid och målet är att kvinnorna efter tiden hos oss ska kunna få motsvarande arbete hos andra arbetsgivare. Arbetet i fastigheterna varvas med undervisning i svenska.

Många vinnare
- Detta är en satsning med många vinnare. Kvinnornas arbete är viktigt för hela området. Främst handlar det om att alla som bor i Bellevuegården ska uppleva en ökad trygghet och trivsel. Samtidigt ser vi detta som en satsning på jämställdhet. Vi vill ge kvinnor möjlighet att bli förebilder för sina barn och för andra kvinnor i området. Därtill kommer de samhällsekonomiska vinsterna när kvinnorna går från arbetslöshet till arbete, säger Anna Lilja, fastighetschef hos MKB.

Initiativet är en del i en större satsning på trygghet och sociala investeringar som MKB gör.

Pilotprojekt
Om satsningen faller väl ut är planen att utöka till andra MKB-områden och även att söka samarbete med andra fastighetsägare. Insatsen är ett pilotprojekt inom en planerad, omfattande satsning på trygghet och sociala investeringar om 100 miljoner kronor. Satsningen är ett resultat av den reavinst som MKB gjorde genom försäljningen av fastigheter till Rosengårds Fastighets AB.

Förebild i Botkyrka
Förebild är det pågående initiativet ”Qvinna i Botkyrka”, som är en arbetsmarknadsinsats och jämställdhetssatsning som sedan ett par år drivs av kommunägda Botkyrkabyggen med gott resultat.

Biljett till framtiden
”Biljett till framtiden” är ett övergripande namn på olika satsningar som MKB gör, vars syfte är att på sikt få fler personer i arbete och att bli självförsörjande. Pågående insatser som MKB stöttar är läxhjälp och mentorskap på ett antal skolor i Malmö samt Cykelskolan (vuxna lär sig cykla) tillsammans med Cykelfrämjandet och Malmö stad.

Bildtext: Ikhlas Ramadan är arbetsledare för kvinnorna som har tagit över skötseln av MKBs fastigheter i Bellevuegården. Foto: Gugge Zelander.

Dela den här sidan: