Konstverk berättar om livet på Sorgenfri

I Sorgenfri pågår arbetet med den kommande lekplatsen Mary Anderssons Park. Parken kommer att inspireras av Mary Anderssons böcker som beskriver vardagen i Sorgenfri på 30- och 40-talet, men vad kännetecknar egentligen livet i Sorgenfri idag? Det kan de nya konstverk som nu smyckar fyra husväggar och en entré runt om i Sorgenfri ge dig en hint om.

Verken är skapade av Julia Alfe Bylund och bygger på anonyma berättelser om livet i Sorgenfri idag. Julia har sedan november 2017 intervjuat boende i området och i slutändan valt ut fem berättelser som hon nu gestaltat i sina konstverk av rostfritt stål. Verken följer alla samma material och formspråk, så att betraktaren enkelt ska kunna känna igen att de hänger samman.

Julia och snickarverkstan

”Vi människor är inte olika varandra. Våra reaktioner och relationer skiljer sig möjligtvis åt, men vi delar på olika sätt ett spann av känslor. Berättelserna från området speglar därför personer på en specifik plats, i en viss tid, men de är också en del av historien om Malmö. Vardagen bygger livet utan storslagna detaljer och det som pågår när inget särskilt ser ut att hända formar oss i allra högsta grad”, säger Julia Alfe Bylund.

Karta Sorgenfri

Konstverken finns på plats i Sorgenfri sedan den 29 september och för den som vill se verken finns en enkel karta att följa. För den som är vill veta mer konstverken finns mer information att hitta på MKBs kontor på Båstadsgatan 4.

Dela den här sidan: