Svara på MKBs kundenkät och vinn din hyra

Du som bor hos MKB får snart möjlighet att påverka din bostad och ditt område. Det gör du genom att svara på MKBs enkät som skickas till dig via mejl eller sms den 6 september. Om du svarar kan du vinna din månadshyra!

Varför ska jag svara?
Vi lyssnar mycket på dig och dina grannar, varje röst är viktig. Att ni är nöjda med ert boende är viktigt för oss. Vi har hög närvaro i våra områden. Inför förändringar eller förbättringar har vi nästan alltid en dialog med våra kunder. Enkäten är en viktig kanal. Genom att fylla i den kan du påverka ditt boende.

Hur påverkar resultaten mitt område?
Varje område är unikt och får en egen åtgärdsplan. Delar av den presenteras i slutet av året ute i området. Exempel på åtgärder efter förra årets enkät skickades ut i ett nyhetsbrev den 23 augusti.

Hur många får kundenkäten?
Alla som bor hos MKB utom du som bor i Hemvistet, Kronborg eller Gjuteriet.

Jag har inte fått någon enkät!
Det kan bero på följande

  • Vi har fel kontaktuppgifter till dig. Kolla med din husvärd eller kundtjänst.
  • Du har flyttat in väldigt nyligen
  • Du bor i Hemvistet, Kronborg och Gjuteriet, Sjöporten, Skotsteken
  • Du har skyddad identitet
  • Malmö stad står på kontraktet
  • Mejlet har hamnat i skräpposten
  • Du är student – får en egen enkät senare i september
  • Du har utländskt mobilnummer (vi sickar endast till svenska nummer)

Hur och när delas enkäten ut?
Den skickas i första hand via mejl och i andra hand via sms den 6 september. Undantagsvis, om vi saknar e-post och telefonnummer, skickar vi enkäten med post. Har du fått den med post vill vi gärna att du uppdaterar dina kontaktuppgifter eftersom det underlättar för dig att få viktig information från oss, och det är mer miljövänligt.

Hur länge kan man svara på kundenkäten?
Du har ungefär en månad på dig att svara.

Finns kundenkäten på flera språk?
Ja. På länken som finns i mejlet eller sms:et kan du hitta kundenkäten på fler språk;
svenska, engelska, albanska, arabiska, serbokroatiska och somali.

Kommer påminnelser?
Ja, i månadsskiftet september/oktober kommer ett par påminnelser.

Hur många kan vinna sin hyra?
Fem personer har chansen att vinna en fri månadshyra.

Hur går tävlingen till?
AktivBo väljer slumpmässigt ut 100 personer av de som svarat på enkäten. De 100 får en tävlingsuppgift som ska besvaras och skickas till AktivBo. AktivBo sammanställer inkomna svar anonymt så att de fem bästa kan väljas ut av en jury bestående av Förvaltningschef och Fastighetschefer på MKB.

Hur får jag veta om jag vinner en hyra?
De som vinner en fri månadshyra får personlig återkoppling av områdespersonal.

Hur får jag veta resultatet?
Det totala resultatet publiceras på webbplatsen så fort det är känt, troligen i slutet av november. Områdets resultat presenteras via trappanslag i december.

Görs enkäten varje år?
Ja de senaste tre åren, men det är inte säkert att vi kommer att fortsätta med enkäten varje år.

Dela den här sidan: