Pris till trygghetsarbete i Sofielund

Sofielundsarbetet har vunnit första pris i European Crime Prevention Award (ECPA) 2019.

Varje år anordnas en tävling om det bästa lokala brottsförebyggande projektet i EU: European Crime Prevention Award (ECPA). I går vann det svenska bidraget Sofielundsarbetet som är en samverkan mellan Fastighetsägare BID Sofielund, Malmö universitet, Polisområde Malmö samt Malmö stad.

Kvitto på framgångsrikt arbete
– Detta är ett fantastiskt kvitto på vad som går att åstadkomma genom att många aktörer drar åt samma håll på lokal nivå! Men det betyder inte att vi ska luta oss tillbaka. Det ger oss ytterligare energi i arbetet att stärka Sofielund till att bli en ännu trivsammare stadsdel, säger Emma Cedermarker, fastighetschef på MKB.

Juryns motivering lyder:

Arbetet i Sofielund har vänt en negativ utveckling i området, som haft stora problem med både tung kriminalitet, framförallt öppen droghandel, och mindre brott som klotter och skadegörelse, vilket skapat stor otrygghet. De svåra problemen har lösts genom att den kollektiva förmågan har stärkts bland de som bor och verkar i området. Ett brett spektrum av insatser har genomförts av både civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer, såsom kommun och polis, t.ex. i form av kamerabevakning och satsningar på att öka den sociala sammanhållningen. Forskare har följt och utvärderat arbetet. Framgången har legat i ett starkt och handlingskraftigt lokalt nätverk där alla bidragit på olika sätt. Insatserna har lett till en ökad stabilitet i området och tecken på minskad nyrekrytering till kriminalitet och narkotikabruk.

ECPA-tävlingen

Vad: Årlig tävling om det bästa lokala brottsförebyggande projektet i EU – European Crime Prevention Award (ECPA)
Arrangör: EU:s brottförebyggande nätverk (EUCPN).
Syftet: Att belöna de bästa europeiska brottsförebyggande projekten.
Sveriges bidrag: Utses av Brå genom en nationell tävling med prisutdelning.
Läs mer här

Dela den här sidan: