Så arbetar MKB med trygghet

Vem har egentligen ansvaret när något allvarligt händer? Och hur bidrar MKB till det förebyggande arbetet?

Vi delar in vårt arbete i tre steg: förebyggande arbete, pågående störningar och akut, allvarlig händelse. Det förebyggande arbetet är basen och det vi arbetar med hela tiden. Akuta händelser sker mer sällan men påverkar många och kan skapa stor oro.

Tre frågor från våra kunder
Jag vet att min granne är kriminell. Kan MKB vräka hen?
Jag har sett någon som langar knark på gården, vad gör MKB?
Vad gör MKB när någon olovligt hyr ut sin lägenhet i andra hand?
Läs svaren på frågorna och hela texten här.

Dela den här sidan: