Nyheter Artiklar från januari 2019

  • Mötesplatsen Lyckan samlar seniorer från hela staden

    I samarbete med Malmö Stad driver MKB sedan den 11 januari i år Mötesplatsen Lyckan på Nydala. Hit är alla seniorer (55+) i Malmö välkomna på fika, föredrag, jympa och andra roliga och nyttiga aktiviteter som står på schemat alla dagar i veckan.

  • Så gjorde han karriär på MKB

    Han började som timanställd, blev sedan vikarie och har därefter haft tre olika tjänster. Idag är Ismail Gultekin förvaltare på MKB.

  • Hela Malmö ryms i källarlokal på Nydalatorget

    16 rum för härliga möten, dans, spel, bibliotek, läxhjälp och mycket mer. Nu är äntligen Helamalmö installerat i källarlokalen på Nydalatorget. MKB har renoverat lokalen och sponsrar verksamheten med en del av lokalhyran.