Hela Malmö ryms i källarlokal på Nydalatorget

16 rum för härliga möten, dans, spel, bibliotek, läxhjälp och mycket mer. Nu är äntligen Helamalmö installerat i källarlokalen på Nydalatorget. MKB har renoverat lokalen och sponsrar verksamheten med en del av lokalhyran.

Organisationen Helamalmö har fått ett eget hem i en gigantisk källare på Nydala – en mötesplats där barn och unga i området, och från hela staden, kan samlas, ha kul och skapa en meningsfull fritid tillsammans.

- Nydala är ett av våra största bostadsområden och vi ser hur stor skillnad en organisation som Helamalmö kan göra för de många barn och unga som bor här. Det är en fantastisk organisation som förstår hur viktigt det är att ge människor ett prosocialt bemötande och vi ser att vårt samarbete kommer att vara stärkande för stadsdelen, säger Michel Legnered, Bosocial utvecklare på MKB.

Helrenoverad lokal på 1000 kvadrat
Lokalen har tidigare använts till lokalt föreningsliv, men sedan det stora regnet hösten 2014 har den stått tom på grund av fuktskador. Sedan årsskiftet 2017/2018 har MKB helrenoverat lokalen och bland annat utrustat den stora danssalen med ljud- och bildanläggning. Nu står den klar och den 22 oktober invigdes Helamalmös 1 000 kvadratmeter stora mötesplats med pompa och ståt.

- Vi jobbar med barn och unga, och har varken ekonomiska resurser eller kunskap om att arbeta med fastigheter, men det har MKB. Därför krokar vi arm och gör detta tillsammans. Att MKB vill sponsra oss har varit en grundförutsättning för att starta verksamheten på Nydala, och det är vi mycket glada för, säger Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig på Helamalmö.

Aktiviteter för alla tack vare goda samarbeten
Helamalmös medlemmar är med och bestämmer vad mötesplatsen ska utrustas med. Redan nu anordnas danskurser i samarbete med Bowdown Dance Academy; Malmö Stadsbibliotek har inrett biblioteksrummet Gagarin, Fritidsbanken har ett sportrum med alla tänkbara redskap som medlemmarna får låna och Drivkraft Malmö ger läxhjälp en gång i veckan. Dessutom driver Helamalmö ett tätt samarbete med Malmö universitet för att föra akademin närmare de områden där få unga studerar vidare. Socionomprogrammet kommer till exempel att hålla några av sina föreläsningar i Helamalmös lokaler på Nydala.

Faktaruta Helamalmö
Aktiva deltagare/år: 4 500
Personer som deltar i aktiviteter/år: 250 000
Adress: Nydalatorget 4.
Öppettider: 15.00-21.00 varje vardag
För vem? Alla i åldrarna 10-19 år välkomna!

Social hållbarhet
Under 2018 inledde MKB en större satsning på trygghet och sociala investeringar om totalt 100 miljoner kronor, som ska komplettera MKBs mångåriga arbete inom social hållbarhet. Satsningarna sker i Bellevuegården, Rosengård och Nydala. I Nydala ingår Helamalmös mötesplats för barn och unga som en del av denna satsning.

Dela den här sidan: