MKB satsar på klimatsamarbete

MKB har länge arbetat med klimatfrågorna och har lyckat halvera sin direkta klimatpåverkan. Några av de senaste satsningarna är solcellsanläggningar, hus med trästomme, test av klimatanpassad betong, lådcykelpooler och effektstyrning av uppvärmningen.

För växla upp klimatarbetet ytterligare har MKB valt att gå med i "Allmännyttans Klimatinitiativ" samt "Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030".

- Vi arbetar med en rad klimatsatsningar som ger bra resultat, men det behövs mer. Klimatfrågan är brådskande och ingen sitter på alla lösningar som krävs eller har rådighet över dem själv. Genom att samverka och byta erfarenheter med andra vill vi öka vår egen handlingskraft samtidigt som vi delar med oss av det vi gjort, säger Jenny Holmquist, miljöstrateg på MKB.

En viktig fråga är att kunna leverera både prisvärda och klimatsmarta bostäder, något som MKB ser som nödvändigt för en hållbar utveckling.
- Detta är en av de frågor vi aktivt söker lösningar på. Vi vill synliggöra vad som krävs, också av andra, i för att få fram de förflyttningar som måste göras för att lyckas, säger Jenny Holmquist.

Läs mer om MKBs klimatarbete

Fakta

Allmännyttans klimatinitiativ https://www.sabo.se/hallbarhet/allmannyttans-klimatinitiativ/ Klimatinitiativet är ett gemensamt upprop inom Allmännyttan (före detta SABO) för att minska utsläppen av växthusgaser.

LFM30 - Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030 http://lfm30.se/ LFM30 är ett lokalt initiativ för att skapa en geografisk spelplan för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030.

MKB tar klimatfrågan på allvar

Vi fokuserar på minskad klimatpåverkan inom områdena energi, hållbart byggande och hållbar vardag.
Detta har resulterat i att:

  • Vi har halverat våra koldioxidutsläpp och minskat energianvändningen med 25 procent.
  • Vi har börjat bygga hållbart med trä och ska testa klimatförbättrad betong.
  • Våra kunder får smarta lösningar som lådcykelpool, laddstolpar och bilpool för att kunna resa klimatsmart.

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+