MKB förvärvar fastighet i den framtida stadsdelen Södra Nyhamnen

MKB förvärvar fastigheten Godsfinkan 3. Kvarteret ligger vid Carlsgatan i området Södra Nyhamnen strax norr om Malmö centralstation. MKB planerar att bygga cirka 175 hyresbostäder, ett mindre antal kommersiella lokaler samt parkering. Säljare är Jernhusen AB.

- Förvärvet innebär en möjlighet för MKB att vara en del i arbetet med att utveckla den framtida stadsdelen Södra Nyhamnen. Det är strategiskt viktigt att kunna erbjuda Malmöborna hyresrätter i detta centrala, stationsnära läge, säger Gunnar Östenson, affärsutvecklingschef och vice vd.

Fastigheten har förvärvats i en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 102 miljoner kronor och tillträde sker idag.

MKB förvaltar och bygger ett brett och differentierat utbud av attraktiva hyreslägenheter för hela Malmös befolkning. Just nu har vi knappt 1 300 hyreslägenheter i produktion. Som tidigare kommunicerats har MKB tidigare i år förvärvat fastigheten Heliotropen 6 i stadsdelen Johanneslust i östra Malmö samt fastigheterna Spiran 1 och 2 på Limhamn. För nyproduktion av hyreslägenheter är tillgången på detaljplanelagd, byggbar mark en avgörande framgångsfaktor. 2018 färdigställde MKB 783 lägenheter, motsvarande siffra för 2019 beräknas bli 765.

Fakta förvärvet
Byggrätt: 20 400 kvadratmeter BTA (bruttoarea)
Lägenheter: cirka 175
Säljare: Jernhusen AB

Fakta Nyhamnen
Nyhamnen är ett av Malmös största och mest centrala stadsutvecklingsprojekt och omfattar cirka 93 hektar. Malmö stad har arbetat fram ett planprogram för Södra Nyhamnen parallellt med en fördjupad översiktsplan för hela Nyhamnen. Nyhamnen ska fullt utbyggt kunna rymma cirka 7 000 – 9 000 nya bostäder och cirka 12 000 – 16 000 arbetsplatser. Utbyggnaden väntas vara klar i sin helhet omkring 2050.

Fotot kommer från Malmö stadsatlas.

Dela den här sidan: