Resultatet av kundenkäten

Nu är det övergripande resultatet från MKBs kundenkät för 2019 klart. I år skickade vi en digital enkät till alla våra cirka 24 000 kunder och så många som 11 000 svarade. Tack till er!

Så här ser det övergripande resultatet ut. Serviceindex bygger på fyra delar med totalt 84 frågor från enkäten.

2019 2018

Serviceindex, totalresultat

80,1

79,8

1. Rent och snyggt 73,8 73,6
2. Ta kunden på allvar 86,1 85,8
3. Trygghet 78,2 76,8
4. Hjälp när det behövs 83,4 83,5

Nöjd Kund-Index (NKI), totalresultat

68

69

Sedan förra årets enkät har andelen kunder som känner sig trygga ökat från 76,8 procent till 78,2 procent. Det är en stor ökning under ett år och ett mycket bra resultat i en orolig tid.
- Vi jobbar hårt med trygghetsfrågorna både när det gäller fysiska förändringar i områdena och sociala insatser som skapar gemenskap och sammanhang. Det är glädjande att ett långsiktigt och uthålligt arbete ger resultat på den upplevda tryggheten, säger Mats Nilsson förvaltningschef hos MKB.

Bättre service
Årets resultat visar också att vi, förutom inom trygghetsfrågorna, även har förbättrat vår service. Serviceindex hamnade i år på 80,1 jämfört med förra årets 79,8. De största förbättringarna ser vi i hur lätt våra hyresgäster tycker det är att få tag på rätt person och att få åtgärder vidtagna efter synpunkter.

Övergripande nöjdhet
Nöjd Kund-Index (NKI), är ett mått på hyresgästernas övergripande nöjdhet. I år landade NKI på 68 vilket kan jämföras med 69 året innan.
- Det är fortfarande ett gott resultat men självklart kommer vi nu att arbeta med de synpunkter och förbättringsförslag som vi har fått in för att öka kundnöjdheten, säger Mats Nilsson.

Tack till alla som svarat
De som jobbar i våra bostadsområden arbetar nu med resultatet för just deras område och de kommer att återkoppla till sina kunder i början av 2020.
- Genom att analysera resultaten ser vi vad vi behöver arbeta mer med för att bibehålla eller förbättra vår kundnöjdhet. Vi är tacksamma för alla svar vi fått, säger Mats Nilsson.

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+

Grattis ni som vann en hyra!

Fem personer som svarade på MKBs kundenkät har vunnit en månadshyra! Grattis till er! Tre av dem är Wdid i Gullviksborg, Linnea som bor i studentlägenhet och Jonas på Limhamn. Så här lyder deras förbättringsförslag:

Wdid:
- Jag tycker att man borde bygga fler solceller som kan användas till belysningen på gårdar och i trappor, för att värna miljön. I övrigt är jag en nöjd hyresgäst.

Linnea:
- Gör det möjligt för alla som bor hos MKB att byta lägenhet med varandra. Tjänsten skulle ge oss hyresgäster möjlighet att byta lägenhet under ett år med någon annan. Då skulle många få en chans att få bo i olika lägenheter och områden.

Jonas:
- Ett onlineforum för alla i bostadsområdet för att skapa bättre kontakt mellan grannarna så att de exempelvis kan organisera event.