Trygghetsarbete i Sofielund tävlar internationellt

Det framgångsrika trygghetsarbetet i Sofielund tävlar i den internationella tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA.

Kamerabevakning, poliser på plats, mindre biltrafik, punktinsatser mot kriminella, bättre belysning och städning, mer kulturaktiviteter. Det är några av insatserna som gjorts under flera år får att öka tryggheten i södra Sofielund. Bakom detta står Fastighetsägare BID Sofielund som startade för fem år sedan och är ett samarbete mellan MKB och andra fastighetsägare, Malmö stad och Polisområde Malmö.

MKB jobbar nära de boende
- Vi som fastighetsägare är väldigt nära våra boende och kan snabbt fånga upp människors behov och önskemål för att tillsammans med dem utveckla området i en positiv riktning. På så vis kan vi även bidra till att minska utanförskap. Att främja sysselsättning och aktiviteter som stärker tunna band mellan grannar är också avgörande i ett sådant här arbete, säger Emma Cedermarker, fastighetschef MKB.

Sofielundsarbetet representerar Sverige
Brottsförebyggande rådet, Brå, har valt ut Fastighetsägare BID Sofielund till den internationella tävlingen. Det svenska Sofielundsarbetet kommer att representera Sverige vid den europeiska ECPAfinalen 12 december i Helsingfors. Varje år ordnas en tävling om det bästa brottsförebyggande arbetet i EU:s länder, European Crime Prevention Award. Syftet är att sprida erfarenheter av framgångsrikt brottsförebyggande arbete och belöna de bästa projekten.

Fakta BID
MKB är medlem i föreningen Fastighetsägare Sofielund som bildades 2014 då ett antal fastighetsägare i området gick samman för att utveckla sitt närområde. Föreningen grundar sig på Business Improvement District (BID) som är en samverkansmodell som utvecklats i USA och Kanada och som utgår ifrån att flera parter samarbetar för att utveckla ett område. MKB var en av de drivande aktörerna i bildandet och är fortfarande aktiva medlemmar. Huvudsyftet är att verka för att i flera olika avseenden arbeta för en långsiktig stabilitet, attraktivitet och trygghet i staden. Föreningen tar fram en handlingsplan för fysiska och sociala insatser i område.

Läs mer här

Dela den här sidan: