Moms på varmvatten från den 1 april

Du som betalar varmvatten separat (när varmvatten inte ingår i hyran) ska betala moms från den 1 april.

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att varmvatten som betalas separat ska momsbeläggas. Det betyder att du som betalar ditt varmvatten separat på hyresavin ska betala moms på varmvatten från den 1 april. Momsen är 25 procent, det är en höjning från 48 kronor per kubik till 60 kronor per kubik.

Det innebär exempelvis att om du tidigare har betalat 200 kronor för ditt varmvatten kommer du nu att betala 250 kronor. Förändringen syns på din avi från och med hyran som avser april.

Alla som berörs får ett brev hem.

Dela den här sidan: