Social hållbarhet

MKB har en lång historia av samhällsansvar och sociala investeringar. Det är en naturlig del i hur MKB förvaltar sina bostäder. Genom att underhåll och övrig förvaltning går hand i hand med sociala hållbarhetsfrågor skapas ett helhetsperspektiv som genomsyrar hela MKB. Det är lönsamt att ta socialt ansvar då bolagets attraktivitet och fastighetsvärde ökar på lång sikt.

MKB arbetar för att den sociala hållbarheten ska genomsyra all vår verksamhet. Vårt fokus ligger på tre områden: skola, trygghet och sysselsättning.

Sammantaget handlar det om sociala investeringar som skapar positiva mervärde och affärsnytta för både MKB, våra kunder och för Malmös utveckling.

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+