Social hållbarhet

MKB har en lång historia av samhällsansvar och sociala investeringar. Det är en naturlig del i hur vi förvaltar våra bostäder. Genom att underhåll och övrig förvaltning går hand i hand med sociala hållbarhetsfrågor skapas ett helhetsperspektiv som genomsyrar hela organisationen. Det är lönsamt att ta socialt ansvar då bolagets attraktivitet och fastighetsvärde ökar på lång sikt. Vårt fokus ligger på tre områden: skola, trygghet och sysselsättning.

Sammantaget handlar det om sociala investeringar som skapar affärsnytta för MKB och positiva mervärde för våra kunder och för Malmös utveckling.

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+