Så arbetar MKB med trygghetsfrågor

Vi delar in vårt arbete i tre steg: förebyggande arbete, pågående störningar och akut, allvarlig händelse. Det förebyggande arbetet är basen och det vi arbetar med hela tiden. Akuta händelser sker mer sällan men påverkar många och kan skapa stor oro.

När en akut och allvarlig händelse inträffar är det alltid polisen som har ansvaret. De arbetar ofta tillsammans med räddningstjänsten på platsen. Malmö stad har ansvaret för att medborgarna är säkra och trygga, de kan erbjuda krissamtal eller dela ut mat, dryck och filtar när det behövs. MKBs ansvar är främst fastigheterna.

Jour på natten, ordinarie personal på dagtid
- I en akut situation är MKB inte alltid på plats, men så fort avspärrningarna tas bort kommer vår fastighetsjour ut och kontrollerar så att man kan komma fram och att det inte är farligt att vistas på platsen. Vi kan också sätta in extra rundor med trygghetsjouren på kvällar och nätter, säger Anna Lilja, fastighetschef.
MKBs personal börjar arbeta klockan sju på morgonen och de sätter igång direkt med att laga allt som är sönder, det är viktigt att hålla helt och rent eftersom det skapar ytterligare otrygghet när det är trasigt eller skräpigt.

Information till alla kunder
- Om det sker allvarliga händelser som vi bedömer drabbar många direkt, exempelvis sprängning i trappuppgång eller upprepade kriminella handlingar som inbrott, så brukar vi gå ut med information i trappan, i brevlådor och i vissa fall knackar vi dörr. Vi tar alltid dessa händelser på största allvar och känner stor omsorg om våra kunder. Våra beslut fattas alltid med stor eftertanke eftersom vi vill att våra kunder ska känna sig så trygga som möjligt, säger Anna Lilja.

Personal extra tillgänglig
- För att skapa lugn i området är vår personal extra synliga och om det behövs har vi extra öppet på våra kontor. När det är folk i rörelse blir det lugnare och samtidigt finns det en möjlighet att prata om händelsen. Det är jätteviktigt att kunna prata med någon om man är orolig. Men ofta vet vi inte mer än det som står i tidningen, säger Anna Lilja.

Förebyggande arbete är basen
Vårt mål är alltid trygga och trivsamma hem för våra kunder. MKBs uppdrag är att jobba långsiktigt och förebyggande med fastigheter och sociala nätverk. För att lyckas med det samverkar vi ibland med polis, räddningstjänst, Malmö stad och olika organisationer – alltid utifrån våra enskilda uppdrag. Det innebär att MKB tar ansvar för sina fastigheter och för att skapa förutsättningar för att de boende ska känna varandra.
- Grunden för MKBs trygghetsarbete är att förebygga genom att skapa kontakter mellan människor, ju mer man känner sina grannar och de som rör sig i området desto tryggare blir man, säger Anna Lilja.

3 frågor från våra kunder - Anna Lilja svarar

Jag vet att min granne är kriminell. Kan MKB vräka hen?
- MKB följer hyreslagen. Det krävs mycket för att vi ska kunna säga upp ett hyreskontrakt, det kan vi göra om hyresgästen inte betalar sin hyra, stör grannarna upprepade gånger eller allvarligt missköter sin lägenhet. Att vara kriminell är inget skäl i sig för uppsägning, men vi gör allt inom lagens ramar för att öka tryggheten. Vi agerar direkt och vi ger oss inte.

Jag har sett någon som langar knark på gården, vad gör MKB?
- All kriminalitet är polisens ansvar. Vi omvandlar mörka, otrygga platser till ljusa, öppna ytor med bra belysning och mindre buskage. När många människor rör sig ute ökar tryggheten och det motverkar brottslighet. Vi har lyckats få bort gäng som hänger i trapphus, bland annat genom störande ljud och att trygghetsjouren patrullerar där.

Vad gör MKB när någon olovligt hyr ut sin lägenhet i andra hand?
- MKB har nya och bättre system för att kontrollera att rätt person bor i lägenheten. Om vi vet att någon hyr ut i andra hand utan tillstånd kan vi vräka den personen. Vi har anställda som enbart arbetar med detta, men vi vill inte avslöja exakt hur de jobbar. Att inte veta vem som är din granne skapar otrygghet och otillåten andrahandsuthyrning och svarthandel med kontrakt är ett samhällsproblem som vi tar på allvar.

Vad kan du själv göra?

 • Anmäl störningar till din husvärd.
 • Anmäl till polisen om du ser eller hör något olagligt.
 • Prata med dina grannar, säg hej och lär känna dem – det skapar trygghet.
 • Berätta för områdespersonalen om du misstänker att grannen hyr ut olagligt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Antal röster

112 positiva röster och 15 negativa röster.

Dela den här sidan:

 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google+

Trygghetsarbete i 3 steg

Förebyggande arbete

 • Trivsel och trygghet skapas genom nära förvaltning, vilket betyderatt MKB har områdeskontor med personal i cirka 20 bostadsområden. Personalen rör sig ute och har nära kontakt med boende.
 • 10 personer (bosociala utvecklare) arbetar särskilt med förebyggande aktiviteter som bomöten, kundinformation och självförvaltning, de tar hand om störningar och förebygger dessa.
 • MKB är engagerade i många olika aktiviteter som skapar trygghet: läxhjälp, sommarjobb, anställning av långtidsarbetslösa, meningsfulla fritidsaktiviteter för unga, mötesplatser med mera.

Störningar

 • Trygghetsjouren är en av MKBs mest betydande trygghetssatsningar och fungerar som vår förlängda arm när vi inte är på plats kvällar och helger. Kunderna får vid behov telefonsupport, stöd, rådgivning och hembesök. De arbetar klockan 19.30-04 vardagar (19.30-05 helger). De gör också trygghetsvandringar där det behövs.
 • MKB arbetar intensivt med att få bort olovlig andrahandsuthyrning. Det är viktigt att man vet vem som är ens granne och att rätt antal personer bor i lägenheten.

Akut, allvarlig händelse (exempelvis brand, skottlossning)

 • MKBs fastighetsjour rycker ut och reparerar provisoriskt i fastigheten
 • Trygghetsjouren kan stanna i området för att lugna situationen
 • Under dagtid ser MKBs personal till att platsen återställs så fort som möjligt.
 • Personal är mer synliga ute för att stötta och prata med boende i området.
 • Områdeskontoren kan hålla extra öppet.
 • Polisen är ansvarig för all kriminalitet.