Leverantör

På MKB Fastighets AB lyder vi under lagen om offentlig upphandling. Vi gör små och stora upphandlingar inom flera områden från fastighetsskötsel till kommunikationstjänster och nyproduktion.

Pågående upphandlingar »

Lagen om offentlig upphandling

MKB lyder under Lagen om Offentlig Upphandling SFS 2007:1091 för den klassiska sektorn. Lagen gäller för offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner. Det innebär bland annat att det finns regler som MKB måste följa vid upphandlingar.

Sociala klausuler

Under 2014 påbörjades ett arbete med sociala klausuler i upphandlingar som MKB Fastighets AB gör. Läs mer om arbetet med socialt ansvar vid upphandling (PDF-dokument, 615 kB).

Bli leverantör till oss

För att arbeta tillsammans med oss måste du svara på en upphandling vi gör. Läs mer om det här.

upphandlingar

Kontakt

Marcela Vicencio

Upphandlare

Telefon:

040-31 33 26

E-post:

:

Kontakt

Emma Gustafsson

Upphandlare

Telefon:

040-31 35 96

E-post:

: