Upphandling

På MKB Fastighets AB lyder vi under lagen om offentlig upphandling. Vi gör små och stora upphandlingar inom flera områden från fastighetsskötsel till kommunikationstjänster och nyproduktion.

Pågående upphandlingar »

Lagen om offentlig upphandling

MKB lyder under Lagen om Offentlig Upphandling SFS 2007:1091 för den klassiska sektorn. Lagen gäller för offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner. Det innebär bland annat att det finns regler som MKB måste följa vid upphandlingar.

Sociala klausuler

Under 2014 påbörjades ett arbete med sociala klausuler i upphandlingar som MKB Fastighets AB gör.

MKB kommer att, tillsammans med Stena Fastigheter i Malmö, införa sociala klausuler i vissa upphandlingar. Det innebär att leverantörer och entreprenörer förbinder sig att ge en arbetslös person i åldrarna 18 till 29 år och boende hos MKB respektive Stena, visstidsanställning eller praktik för att utföra vissa uppgifter under entreprenaden. Syftet är att stimulera sysselsättningsnivåerna och minska utanförskapet genom att ge unga personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden nya möjligheter.

upphandlingar

Kontakt

Patrik Adersjö

Upphandlare

Telefon:

040-31 35 35

E-post:

Kontakt

Jonas Augustsson

Upphandlare

Telefon:

040-31 36 06

E-post:

Kontakt

Christina Lundmark

Upphandlare

Telefon:

040-31 37 88

E-post: