Arbetsrättsliga villkor

Vid upphandling inom vissa entreprenader och tjänster ska Malmö stad införa kontraktsvillkor som syftar till att motverka social dumpning genom att ställa krav på löner, arbetstider och semester.