Du som arbetar med oss

Vi på MKB lovar våra kunder ett bra och trivsamt boende och det är en uppgift som vi bara kan lösa tillsammans med dig som entreprenör. Tillsammans med er ska vi se till att kunderna trivs, har det bra i sin bostad och i sitt område.

Vi arbetar tillsammans med dig för vår kund. Du kan läsa mer om vad vi förväntar oss av dig som arbetar med oss i broschyren Tillsammans för kund (PDF-dokument, 972 kB)

Fakturera MKB Fastighets AB och våra dotterbolag

Alla fakturor som en leverantör utfärdar till en offentlig myndighet ska enligt lag skickas elektroniskt. Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor erbjuder vi, genom Pagero, en helt kostnadsfri tjänst där du kan registrera dina fakturor manuellt. Bolag inom MKB som kan ta emot elektroniska fakturor och mer information: E-faktura till MKB Fastighets AB samt dotterbolag.pdf (PDF-dokument, 176 kB)

Code of conduct

MKBs Code of Conduct (PDF-dokument, 125 kB) beskriver de principer som du som MKBs leverantör och din eventuella underleverantör skall efterleva.

Vi ställer krav på den egna verksamheten och tar ansvar för den påverkan den har på miljön, samhället och MKBs kunder/hyresgäster i ett längre perspektiv.

Verksamheten skall bedrivas på ett professionellt, säkert och miljövänligt sätt som uppfyller alla krav som ställs av tillämplig lagstiftning, gällande branschbestämmelser och avtal.

MKBs affärer skall präglas av en hög etisk och moralisk standard. MKB strävar också efter att vara en ansvarstagande och utvecklande arbetsgivare. MKB ställer samma höga krav på sina leverantörer och deras eventuella underleverantörer.

Fakturering

Alla fakturor som en leverantör utfärdar till en offentlig myndighet ska enligt lag skickas elektroniskt. Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor erbjuder vi, genom Pagero, en helt kostnadsfri tjänst där du kan registrera dina fakturor manuellt. Bolag inom MKB som kan ta emot elektroniska fakturor och mer information.

MKB organisationsnummer: 556049-1432