Hållbarhet miljö

Det ska vara lätt att leva miljövänligt i staden. Utvecklingen av miljölösningar bidrar till en ökad efterfrågan på stadens boende där många miljöåtgärder tillsammans bidrar till en attraktiv stadsmiljö. MKB:s mål är en tät och grön stad med minskad miljöbelastning.

MKB och Miljön (PDF-dokument, 4,5 MB)

För oss på MKB är omsorg om miljön en naturlig del av förvaltningen. Det räcker inte med att följa gällande miljölagar. Vi utvecklar oss och inför kontinuerligt miljöförbättrande åtgärder i vår verksamhet.

Avfallshantering

MKB:s kontor sorterar sitt avfall och vid byggprojekt och rivning arbetar vi för att nå största möjliga återanvändning och materialåtervinning. MKB arbetar även med att förbättra avfallshanteringen och hitta lösningar som passar varje enskilt bostadsområde.

Källsorteringsguide (PDF-dokument, 670 kB).

Inomhusmiljö

För att säkra en optimal inomhusmiljö pågår en systematisk översyn av samtliga bolagets lägenheter. Inventeringen sker inom ramen för Mibb (Miljöinventering av innemiljö i befintlig bebyggelse).

Klimat

MKB:s breda energiarbete som påbörjades 1993 har medfört att vi redan nått EU:s klimatmål – att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 20 procent från 1990 till 2020. Idag köper MKB bara el från vindkraft och har invigt sin första solcellsanläggning. Målet för energiarbetet är att minska företagets klimatpåverkan genom att få husen att fungera optimalt. Arbetet med energieffektivisering är numera en del av driften av fastigheterna. Sedan 2004 beräknar vi koldioxidutsläppen enligt GHG-protokollet, Greenhouse Gas Protocol, och redovisar dem offentligt i vår årsredovisning.

Transporter

Inom MKB väljer vi cyklar, gasbilar och tåg. Det finns exempelvis en tjänstecykel för var tredje anställd, och de används flitigt. Successivt miljöanpassar vi vår lilla fordonsflotta genom att välja miljöfordon vid alla byten och nyinköp. I dagsläget har vi nått upp till omkring 20 procent miljöfordon. För mindre fordon prioriteras tystgående elbilar och för större fordon prioriteras gasbilar när det är möjligt. Anställda som kör mycket bil har utbildats i ecodriving.

Utemiljö

MKB undviker att såga ner träd. När det ändå är befogat att ta bort ett träd ska detta ersättas med två nya inom området. För att främja en giftfri miljö är det inom MKB:s bostadsområden förbjudet att använda ogräsbekämpningsmedel. Växter påverkas även negativt av saltanvändning, som kan hämma träds tillväxt. Salt kan även ge korrosion på ledningar och vatteninstallationer. Därför minskar vi saltanvändningen under vintersäsongen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Antal röster

16 positiva röster och 5 negativa röster.

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+

Dokument och länkar

Kontakt

Jenny Holmquist

Miljöstrateg

Telefon:

040 -31 34 06

E-post: